Llengua
Català Español English

Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS revistes.udg.edu, és propietat de la Universitat de Girona amb CIF Q-6750002-E i amb seu social a: Plaça Sant Domènec, 3. 17004 Girona

L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb aquest servei, un portal de revistes electròniques que conté en format digital publicacions editades per personal docent i/o investigador i d'altres membres de la comunitat universitària de la UdG.

Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia les revistes contingudes en el Portal de Revistes digitals de la UdG.

Tots els continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material són propietat de la Universitat de Girona, o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús.

Els autors mantenen els seus drets sobre els materials i només atorguen a la Universitat de Girona el permís per difondre'ls a través del Portal de Revistes digitals de la UdG en les condicions establertes per la llicència d'ús que els acompanya.

En cas que no s'indiqui el contrari -amb la inclusió d'una llicència Creative Commons-, els materials inclosos en el Portal de Revistes digitals de la UdG estan subjectes a les condicions d'ús que s'estableixen d'acord amb l'article 31.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual: els materials i documents només poden ser reproduïts per a ús privat de l'usuari sense autorització de l'autor, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i no sigui utilitzada amb fins lucratius.

En la utilització o cita de parts dels continguts és obligat indicar el nom de la persona autora.

Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web no autoritzat prèviament necessita el consentiment exprés i escrit de la Universitat de Girona.

La Universitat de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin de la Universitat.