Llengua
Català Español English

Un segle d'or en l'art i la literatura a Núria i la Vall de Ribes (1619-1724)

Miquel Sitjar i Serra
En els temps convulsos de la guerra deis Segadors a Catalunya, enmig de grans crisis, Núria i la vall de Ribes coneixen l'inici d'un deis períodes més fecunds des del punt de vista artístic, en les seves diverses
expressions, ja sigui en les arts plàstiques o en la literatura. Al mate ix temps que el país s'empobria suportant les penúries de la guerra, amb el pas i allotjament forçós, ara de forces espanyoles, adés de tropes
franceses, el patrimoni artístic i literari de la vall de Ribes no feia més que créixer. El patrimoni en pedra té la primera proposta en l'edificació de la nova capella de Núria l'any 1619, que es veu coronada l'any 1724
amb la construcció del cambril. Aquests més de cent anys són un segle d'or també literari , d'una relativament abundant producció literària a l'entorn de l'edició de la Historia i miracles de la Sagrada imatge de Nostra Senyora de Núria (1666) de Francesc Marés. Aquest prevere, fill de Llívia, i !'escultor Domenec Casimira són els gran creadors de la vall de Núria del barroc.
Literatura catalana barroca, escultura catalana barroca, santuari de Núria, vall de Ribes.

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2015 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins