Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Núm.: 12Diferències individuals i tractament psicopedagògic
Paco Jiménez
PDF
Núm.: 5-6Dificultats agràries en la formació i consolidació del feudalisme al País Valencià
Antoni Furió, Ferran García
PDF
Núm.: 12Disseny de programes individualitzats per a persones amb disminució psíquica. Algunes orientacions a partir de l'enfoc d'educació per a la carrera
Maria Pallisera Díaz
PDF
Núm.: 14Dos poemes de Pau Puig per a una bessonada borbònica
Maria Rosa Serra Milà
PDF
Núm.: 22Dues notes de lèxic medieval: "estremoni" i "ereos"
Lluís Cabré
PDF
Núm.: 21Dues noves inscripcions funeràries de la Bètica
Isabel Rodà
PDF
Núm.: 7Editorial
Pere Notó i Brulles
PDF
Núm.: 3Editorial
Joaquim Jubert i Gruart, Pere Notó i Brulles
PDF
Núm.: 12Educació intercultural: actituds bàsiques
Francesc Carbonell i Paris
PDF
Núm.: 22Eiximenis i el bon ús del vi
Xavier Renedo i Puig
PDF
Núm.: 21El "Cancionero del Barón de Claret": fama de Lope de Vega y Calderón de la Barca en la Cataluña del siglo XVII
Rafael Ramos
PDF
Núm.: 1 (vol. 1)El capbreu d'Osor i Susqueda
Josep Maria Rodríguez i Burch
PDF
Núm.: 4El català al País Valencià: retracció i resistència
Vicent Pitarch
PDF
Núm.: 1 (vol. 2)El complemento predicativo en la teoría gramatical y en la práctica
Félix Casellas
PDF
Núm.: 19-20El Concepte de Weltliteratur segons Goethe
Jordi Llovet
PDF
Núm.: 23-24El discurso en latín del obispo Pedro Flores (1480-1540) sobre la elección del pontífice sucesor de Julio II
Raúl Manchón
PDF
Núm.: 23-24Elements mitològics i folclòrics a la Crònica de Pere-Antoni Beuter
Àlvar F. Ortolà, Jordi Redondo
PDF
Núm.: 1 (vol. 1)El fragment de la Haia. Primer setge de Girona documental?
J. Clara i Tibau
PDF
Núm.: 7El grupo de pares y el desarrollo psicosocial del adolescente
Sabino Ayestarán
PDF
Núm.: 23-24El Humanismo en la poesía lírica de Pedro Pablo de Acevedo
Serafín Bodelón
PDF
Núm.: 1 (vol. 2)El lèxic del parlar de Cadaqués
Ernesta Sala i Brusés
PDF
Núm.: 21El léxico del correo en los diccionarios de la Academia Española de la segunda mitad del siglo XIX
Glòria Clavería Nadal
PDF
Núm.: 9El marc humà d'aquest debat: crònica casolana d'un dia qualsevol
Dolors Bramon
PDF
Núm.: 23-24El mite d'Arnau de Vilanova, de l'Edat Mitjana al Renaixement
Sebastià Giralt Soler
PDF
Núm.: 19-20El mite de Faust vist des de Catalunya
Ricard Salvat
PDF
76 - 100 de 349 elements << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>