Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Núm.: 22Incerta glòria de Joan Sales o una poètica de l'excés
Xavier Pla
PDF
Núm.: 7Incorporar els joves a la societat. Orientacions d'una política de joventut a Catalunya
Enric Puig i Jofra
PDF
Núm.: 1 (vol. 2)Índex del Volum I
PDF
Núm.: 1 (vol. 1)Industrialització i moviment obrer a Sabadell, 1840-1868
Josep M. Benaul i Berenguer
PDF
Núm.: 1 (vol. 2)Instrucció i esbarjo a un cassino (sic) de comarques: l'arrencada del Cassino (sic) llagosterenc (1891-1903)
Pere Solà
PDF
Núm.: 3Introducció
PDF
Núm.: 12Introducció del logo al parvulari: una experiència com a racó interaula
Fina Mollera, Gina Vila, Meritxell Estebanell Minguell
PDF
Núm.: 9Islamic influences in Lull's Logic
Charles Lohr
PDF
Núm.: 4Joan Fuster i la tradició catalana moderna
Josep Iborra
PDF
Núm.: 21Joan Margarit, Fidel Fita i Robert B. Tate: la dedicatòria del Paralipomenon Hispaniae
Lluís Lucero Comas
PDF
Núm.: 14Joan Pujol: una lectura contrareformista d'Ausiàs Marc
Pep Balsalobre
PDF
Núm.: 22Josep Valldoriola i els "Apuros del gramàtich llatí": una mostra divertida de la vida dels seminaristes de Vic durant el segle XIX
David Prats Vidal
PDF
Núm.: 5-6Justificació i agraïments
J. P. C.
PDF
Núm.: 22Jutges, processos i sentències en la lírica del XV: Joan Ramon Ferrer, mantenidor del gai saber (1475)
Míriam Cabré
PDF
Núm.: 16K.O. Apel: trascendentalisme i praxi de la veritat
Antoni Defez
PDF
Núm.: 7La carrera de psicologia: estudi descriptiu dels antecedents, formació i valoracions dels alumnes de primer curs
Anna Ronquillo i Melsió, Elena Añaños
PDF
Núm.: 22La carta de les llengües, vint anys després
Lluís Maria de Puig
PDF
Núm.: 1 (vol. 1)La ceràmica d'engalba blanca. Una nova aportació a l'studi del període baix-republicà (segles II-I a.C.) al nord-est del Principat
Josep M. Nolla
PDF
Núm.: 2La ciutat de Girona a mitjan segle XVII (a través de la talla del 1651)
Josep Clara
PDF
Núm.: 5-6La colonització feudal de Mallorca. Els primers establiments de l'alqueria Deià (1232-1245)
Jaume Portella i Comas
PDF
Núm.: 5-6La conquesta de Manurqa el febrer de 1287
Aurèlia Jené
PDF
Núm.: 12La consolidació a Catalunya d'una justícia penal juvenil: una oportunitat històrica
Joaquim Asso
PDF
Núm.: 1 (vol. 1)La demografia gironina del 1808 al 1814
Ramon Alberch i Fugueras
PDF
Núm.: 22La diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanch
Rafael Alemany Ferrer
PDF
Núm.: 23-24La égloga Tityrus famulus de Marcelino Verardi y la desmitificación del papel del poeta
María Dolores Rincón
PDF
151 - 175 de 349 elements << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>