Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Núm.: 17-18La evolución de los sufijos -dor y -dero: un caso de amalgama morfológica para la expresión del género
Carmen Morales Ruiz
PDF
Núm.: 25La Font del Vilar. Urbanització "Mas Pau" (Avinyonet de Puigventós, Alt Empordà)
Mª José Lloveras, Lluís Palahí
PDF
Núm.: 13La formació històrica de la xarxa de carreteres a Catalunya (1761-1935)
Jaume Font i Garolera
PDF
Núm.: 10La fortuna de Cascalls en el context gironí
Pere Beseran i Ramon, Rosa Alcoy i Pedrós
PDF
Núm.: 22La frontera entre lingüística i història literària en els erudits catalans del segle XVIII. El cas particular de Josep de Móra, marquès de Llió
Cristina Juher
PDF
Núm.: 23-24La funció de les llegendes en la historiografia
Eulàlia Duran
PDF
Núm.: 13La geografia a Catalunya a l'època del Renaixement
Mariàngela Vilallonga i Vives
PDF
Núm.: 14La Història de la llengua catalana d'Antoni de Bastero
Francesc Feliu i Torrent
PDF
Núm.: 23-24La historia y la leyenda antiguas en las artes poéticas y gramaticales del Renacimiento
Carmen Lozano
PDF
Núm.: 14La idea del Temps en la poesia filosòfica de Francesc Fontanella
Ekaterina Streltsova
PDF
Núm.: 3La influència de les teories de l'evolucionisme i l'herència en el pensament social de Sigmund Freud
Pere Notó i Brulles
PDF
Núm.: 5-6La integració a l'"alou feudal" de la seu de Girona de les terres beneficiades pel "règim dels hispans". Els casos de Bàscara i ullà, segles IX-XI
Ramon Martí
PDF
Núm.: 21La interpretació hobbesiana de la història de Naaman i el profeta Eliseu
M. Pilar Español
PDF
Núm.: 23-24La llegenda de Mahoma a l'Edat Mitjana i al Renaixement: la compilació de Bibliander
Óscar de la Cruz
PDF
Núm.: 23-24La llegenda de Mahoma a l'Edat Mitjana i al Renaixement: la vida del profeta
Nàdia Petrus Pons
PDF
Núm.: 14La llengua de les estil.lades y amoroses lletres. Contribució lingüísitica a la seva autoria
Toni Orts
PDF
Núm.: 21La llengua dels documents baronials. Un cop d'ull a papers rossellonesos de l'arxiu del marquès d'Alfarràs (c. 1660-1860)
Núria Sales
PDF
Núm.: 22La llengua dels notaris. Notes sobre l'ús social del català (i del castellà) a la Girona de mitjan segle XIX
Rosa Congost
PDF
Núm.: 16La metàfora de l'horitzó en Husserl. Aproximacions al concepte fenomenològic de la veritat
Jörg Zimmer
PDF
Núm.: 7La "mirada" psicosocial "emergente" y su aplicación al estudio de una categoría social como por ejemplo la juventud
Tomás Ibáñez Gracia
PDF
Núm.: 25La necròpoli del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter, Gironès)
Joan Llinàs i Pol, Carme Montalbán Martínez, Josep Frigola, Jordi Merino
PDF
Núm.: 25La necròpoli del turó de l'Escorxador (Roses, Alt Empordà)
Anna M. Puig Griessenberger, Bibiana Agustí i Farjas
PDF
Núm.: 25La necròpoli oriental de la vil.la romana del Collet de Sant Antoni
Josep Casas, P. Santamaria, C. Oliart, Josep M. Nolla
PDF
Núm.: 25La necròpoli rural de l'establiment romà de Raset de Baix (Cervià de Ter)
Daniel Punseti Puig
PDF
Núm.: 5-6La pabordia d'Aro de la Catedral de Girona, 1180-1343
Antoni Ll. Sanz
PDF
176 - 200 de 349 elements << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>