Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Núm.: 1 (vol. 1)La participació dels immigrants en el referèndum per a l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1931. L'exemple de Girona
Pere Cornellà i Roca
PDF
Núm.: 2La pesta del 1650. La desigualtat davant la mort i aspectes religiosos
Josep Clara
PDF
Núm.: 9L'apologètica de Ramon Martí i Ramon Llull davant de l'Islam i del judaisme
Anthony Bonner
PDF
Núm.: 5-6L'aportació de l'arqueologia a l'estudi de la formació i expansió del feudalisme català
Manuel Riu
PDF
Núm.: 3La qüestió darwinista entre els intel.lectuals gironins de la segona meitat del segle XIX
Salomó Marquès
PDF
Núm.: 1 (vol. 2)La recuperabilidad de las elisiones en las oraciones de relativo
José Ma. Brucart
PDF
Núm.: 13La reforma interior i l'inici de la conservació del centre històric a Girona (1850-1920)
Joan Ganau Casas
PDF
Núm.: 19-20La retrobada del vell Goethe amb el jove (traducció)
Hendrik Birus
PDF
Núm.: 9L'"art de esputació de fe" en el Llibre de contemplació en Déu
Marcel Salleras i Carolà
PDF
Núm.: 5-6La seconde expansion féodale catalane, continentale et outre-mer
Pierre Guichard
PDF
Núm.: 9Las influencias de la medicina islámica en la obra médica de Arnau de Vilanova
Luis García Ballester
PDF
Núm.: 7L'assocacionisme juvenil català durant la Segona Republica
Pere Solà
PDF
Núm.: 25La Torratxa (Vilablareix, el Gironès)
Josep Casas, Jordi Sagrera, David Vivó, Josep M. Nolla
PDF
Núm.: 25La Torre dels Moros (Lloret de Mar, La Selva)
Josep M. Nolla, Josep Casas
PDF
Núm.: 21La tradició del realisme gòtic i la iconografia de les arma Christi en La masia (1921-1922) de Joan Miró
Maria-Josep Balsach i Peig
PDF
Núm.: 22La traducció catalana de Terenci Àfer com a font d'informació lèxica en el DECat de Joan Coromines
Dolors Condom i Gratacòs
PDF
Núm.: 7L'atur juvenil, un problema social?
Josep Mª Blanch i Ribas
PDF
Núm.: 16La unitat de lògica i metafísica en el sistema de Leibniz
Hans Heinz Holz
PDF
Núm.: 1 (vol. 1)La xarxa viària romana a les comarques de Girona. Assaig metodològic
Josep Casas
PDF
Núm.: 2L'economia i la població gironina segons el fogatge de l'any 1558
Ramon Alberch i Fugueras, Antoni Simón i Tarrés
PDF
Núm.: 4Lectures d'Ausiàs Marc en la València del segle XVI
Joan Fuster
PDF
Núm.: 23-24L'editor com a Hèrcules
Lluís Lucero Comas
PDF
Núm.: 12L'educació per a la carrera: un nou enfoc de l'orientació professional
Enric Corominas Cortès
PDF
Núm.: 13L'eixample de Girona i l'urbanisme de la segona meitat del segle XIX
Joan Vicente, Rosa M. Fraguell i Sansbelló
PDF
Núm.: 9L'eleganza della sposa. Nota sull'Oriente nella letteratura escatologica di Arnaldo da Vilanova
Francesco Santi
PDF
201 - 225 de 349 elements << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>