Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Vol. 10 (2012)740 anys de poesia lul·liana. Tradició textual i noves perspectives
Simone Sari
PDF
Vol. 5 (2006)Abdalà és un nom català? La presència sarraïna a Catalunya a l'Edat Mitjana.
Carles Vela
PDF
Vol. 17 (2018)Abstracts
Consell de Redacció
PDF
Vol. 1 (2002)Alfons, rei i trobador.
José Enrique Ruiz-Domènech
PDF
Vol. 4 (2005)Apotecaris i receptes en la literatura catalana antiga.
Pep Valsalobre
PDF
Vol. 16 (2017)Arnau de Vilanova i la ciència medieval
Vol. 16 (2017)Arnau Vilanova i la concepció de la medicina com a ciència aristotèlica
Sergi Grau Torras
Vol. 8 (2009)Balades, Iais i rondells francesos en la literatura catalana del segle XV.
Marta Marfany Simó
PDF
Vol. 5 (2006)Bellcaire, 1174: les virtuts polítiques del dispendi i l'ostentació.
Ruth Harvey
PDF
Vol. 15 (2016)"Cascun proverbi és escrit / per ço que en son lloc sia dit": els proverbis rimats de Ramon Llull
Francesc Tous Prieto
Vol. 15 (2016)Castelló, el tresor dels Empúries
Josep Maria Gironella
Vol. 8 (2009)Ciència, sapiència i curiositat (de sant Bernat a Eiximenis).
Xavier Renedo
PDF
Vol. 14 (2015)Col·laboradors
PDF
Vol. 12 (2013)Col·laboradors
Vol. 13 (2014)Col·laboradors
Vol. 9 (2010)Col·laboradors.
PDF
Vol. 10 (2012)Col·laboradors
PDF
Vol. 13 (2014)Compartint el mateix cendrer: Martí de Riquer i Josep Romeu
Isabel de Riquer
Vol. 10 (2012)Com plaure l'"enamorada generació": la ficció sentimental, una moda literària
Gemma Pellissa
PDF
Vol. 17 (2018)«... d’amor o de tristor deus la raho continuar»: sobre un passatge de la «Doctrina de compondre dictatz»
Fabio Barberini
PDF
1 - 25 de 154 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >>