Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Vol. 10 (2012)740 anys de poesia lul·liana. Tradició textual i noves perspectives
Simone Sari
PDF
Vol. 5 (2006)Abdalà és un nom català? La presència sarraïna a Catalunya a l'Edat Mitjana.
Carles Vela
PDF
Vol. 12 (2013)Abstracts
Consell de redacció
Vol. 17 (2018)Abstracts
Consell de Redacció
PDF
Vol. 14 (2015)Abstracts
Consell de redacció
PDF
Vol. 13 (2014)Abstracts
Consell de redacció
PDF
Vol. 10 (2012)Abstracts
Consell de redacció
PDF
Vol. 9 (2010)Abstracts
Consell de redacció
PDF
José Enrique Ruiz-Domènech
PDF
Vol. 4 (2005)Apotecaris i receptes en la literatura catalana antiga.
Pep Valsalobre
PDF
Vol. 16 (2017)Arnau Vilanova i la concepció de la medicina com a ciència aristotèlica
Sergi Grau Torras
PDF
Vol. 8 (2009)Balades, Iais i rondells francesos en la literatura catalana del segle XV.
Marta Marfany Simó
PDF
Vol. 5 (2006)Bellcaire, 1174: les virtuts polítiques del dispendi i l'ostentació.
Ruth Harvey
PDF
Vol. 15 (2016)"Cascun proverbi és escrit / per ço que en son lloc sia dit": els proverbis rimats de Ramon Llull
Francesc Tous Prieto
PDF
Vol. 15 (2016)Castelló, el tresor dels Empúries
Josep Maria Gironella
PDF
Vol. 8 (2009)Ciència, sapiència i curiositat (de sant Bernat a Eiximenis).
Xavier Renedo
PDF
Vol. 13 (2014)Col·laboradors
Consell de redacció
PDF
Vol. 10 (2012)Col·laboradors
Consell de redacció
PDF
Vol. 12 (2013)Col·laboradors
Consell de redacció
Vol. 14 (2015)Col·laboradors
Consell de redacció
PDF
Vol. 9 (2010)Col·laboradors.
Consell de redacció
PDF
Vol. 13 (2014)Compartint el mateix cendrer: Martí de Riquer i Josep Romeu
Isabel de Riquer
PDF
Vol. 10 (2012)Com plaure l'"enamorada generació": la ficció sentimental, una moda literària
Gemma Pellissa
PDF
Vol. 17 (2018)«... d’amor o de tristor deus la raho continuar»: sobre un passatge de la «Doctrina de compondre dictatz»
Fabio Barberini
PDF
Vol. 4 (2005)De l'Inferno de Dante a l'infern teològic del framenor castelloní Joan Pasqual.
Francesc J. Gómez
PDF
1 - 25 de 173 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >>