Llengua
Català Español English

"El tenia al cap recordant-me que persistís": El paper de la tutoria en la formació de la joventut immigrant Expectatives

Òscar Prieto-Flores, Xavier Casademont, Jordi Feu
Aquest estudi presenta dades amb l’objectiu d’analitzar les expectatives educatives i ocupacionals dels estudiants immigrants de classe treballadora que varen participat en un programa de mentoria en el passat. Per tal de realitzar un seguiment longitudinal d’estudi de cas dels mentors, els adolescents immigrants van ser enquestats abans i després de participar en el programa i de nou quatre anys després. Les dades de les entrevistes en profunditat mostren com les expectatives dels mentorats es troben condicionades pel paper del mentor o d’altres adults significatius. Els resultats suggereixen la qualitat de la relació, el paper actiu dels mentors com a agents institucionals, la manera com els mentors van proporcionar habilitats de capital social als estudiants i la manera com els mentors van tractar el llenguatge del nou context d’acollida com a trets clau per a l’apoderament dels estudiants.
mentoria social, immigració, expectatives educatives, expectatives laborals, inclusió social, adolescència

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.