Llengua
Català Español English

Influències teòriques i epistemològiques en la intervenció de treballadores socials de Galícia

Luis Manuel Rodríguez Otero

Hi ha diferents perspectives metodològiques a través de les quals pot portar a terme la intervenció social, les quals depenen del paradigma i de la perspectiva epistemològica des de la qual s'analitzi la societat. Es planteja una investigació qualitativa des del paradigma interpretatiu a través d'una mostra de 15 treballadores socials de diferents àmbits de Galícia (Espanya), amb l'objectiu de descriure l'imaginari que posseeixen sobre la intervenció social. Els resultats demostren que hi ha tres postures ontològiques en els professionals, una positivista que atorga una capacitat d'acció al subjecte atenuada i utilitza un procés estructurat de forma lineal; una altra interpretativa basada en els processos de comunicació i comprensió i una altra crítica, a través de la qual es fomenta la participació activa del subjecte en tot el procés d'intervenció. Sent els models sistèmic-ecològics, el de gestió de casos, el centrat en la tasca i el crític, així com el mètode generalista, els que influeixen més en les professionals. Identificant-diferències en funció a l'àmbit laboral.

intervenció; Treball Social; epistemologia; model; ontologia

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.