Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Vol. 9, No 2 (2020)La violència del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, una descripció
Mostafà Shaimi
PDF
Vol. 8, No 1 (2019)La violència intrafamiliar amb mirada de gènere
Pilar Morad Haydar, Carolina Hamodi, Ariana Salazar, Mercedes Rodríguez, Carmenza Jiménez
PDF
Vol. 9, No 2 (2020)L'educació popular
Slimane Touhami
PDF
Vol. 2, No 1 (2012)L'ensenyament i l'aprenentatge escolar a partir de la cultura familiar. Un exemple il·lustratiu d'una familia procedent de Gambia que viu a Catalunya
Alba Planagumà, Meritxell Quintanas, Moisès Esteban-Guitart
PDF
Vol. 8, No 1 (2019)Les famílies i els usuaris de el programa d'educació i suport familiar en la comunitat autònoma de Galícia
Lourdes Besada Agra, Mauro Rodríguez Casal, Jorge García Marín, Maria José Ferraces Otero
PDF
Vol. 9, No 2 (2020)Les habilitats per a la vida com a estratègia pedagògica de salut
Elisabet Esteva, Anna Loste, Caroline Mowatt
PDF
Vol. 4, No 2 (2015)L'espai antiracista del gironès: una iniciativa comunitària, col·laborativa i interdisciplinària per donar resposta al racisme
C. Serra, X. Besalú, X. Casademont
PDF
Vol. 6, No 1 (2017)Les visites etnogràfiques a les llars dels estudiants com a estratègia per crear llaços de confiança entre docents i famílies
M. Llopart, I. Vilagran, C. Güell, M. Esteban-Guitart
PDF
Vol. 11, No 2 (2022): DesembreLongHome: desarrollo de una herramienta para la medición de impacto de los servicios de atención a personas sin hogar
Juan Manuel Rodilla Navarro, Gloria Puchol Ros, Mercedes Botija Yagüe
Vol. 4, No 2 (2015)L'origen del treball social a Catalunya: l'escola d'assistència social per a la dona (1932-1939)
J.M. Barbero, M. Feu
PDF
Vol. 10, No 1 (2021)Los Servicios Sociales como marco organizacional para la participación de las familias
Josep Maria Torralba Roselló, María Virginia Matulic, Marta Arranz, Xavier Canals
Vol. 10, No 2 (2021)¿Los vendedores de drogas ilegales pueden contribuir a la reducción de daños asociados al consumo? Potencial preventivo de dealers en el momento de la adquisición de la substancia.
Alba Muñoz-Zaragoza, Adriana Francisco, Fran Calvo
PDF
Vol. 7, No 1 (2018)L'ús del càstig com a recurs del professorat de segle XXI. Anàlisi de reflexions docents en un estudi de casos de 4 centres escolars
Sergio Moneo Benítez, Yolanda Moneo Benítez, Ramón Ruiz Pericás
PDF
Vol. 9, No 1 (2020)Moviments i mobilització social. El cas del cicle mobilitzador de l’independentisme
Ricard Vilaregut, Salvador Martí
PDF
Vol. 9, No 1 (2020)Nous reptes per a la salut de la democràcia. Triple crisi espanyola i canvis econòmics, socials i culturals
Gemma Ubasart
Vol. 7, No 1 (2018)Noves estratègies de vigilància i càstig a l'escola avui: enginyeria psicoeducativa
Enrique Javier Díez Gutiérrez
PDF
Vol. 9, No 2 (2020)Participació i coneixements dels "usuaris" i les persones a qui s'adrecen les polítiques
Slimane Touhami
PDF
Vol. 7, No 2 (2018)Pedagogia i Treball Social
Jordi Feu
PDF
Vol. 8, No 1 (2019)Pedagogia i Treball Social
Jordi Feu
PDF
Vol. 3, No 2 (2013)Polítiques culturals i educació a Catalunya (1980-2010)
Gemma Carbó
PDF
Vol. 1, No 2 (2011)Posicions socials i paradoxes en treball social
Josep Manuel Barbero
PDF
Vol. 2, No 1 (2012)Pràctica educativa i desenvolupament de la llengua escolar
Ignasi Vila, Carina Siqués
PDF
Vol. 9, No 2 (2020)Presentació: Cap a una guia de formació sobre intervenció amb joves en contextos d'immigració
Carles Serra Salamé
PDF
Vol. 11, No 1 (2022)PROGRAMA CARRETERA: recorregut històric i reptes pel futur
Clara Rives Roura, Marta García Tirado
PDF
Vol. 11, No 1 (2022)Programa de prevención indicada Ba·da·lho·ca: una propuesta de intervención en sororidad ocupacional dirigido a las mujeres que hacen uso de los servicios REDAN de la Red de Asistencia a las Drogodependencias en Barcelona (Catalunya).
Penélope Aguilera-Martínez
76 - 100 de 118 elements << < 1 2 3 4 5 > >>