[1]
Dahlman, C. 2024. What Does It Mean to be "Plausible"?. Quaestio facti. Revista internacional sobre razonamiento probatorio. 7 (jun. 2024), 91–102. DOI:https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i7.23030.