Llengua
Català Español English

Revista de Girona

Llistar Aquesta revista per Número
La Revista de Girona és una publicació bimestral de la Diputació de Girona que té com a objectiu divulgar treballs de recerca cultural i científica que tinguin com a àmbit preferent el territori de les comarques gironines. Pretén dotar la cultura gironina d'una eina que li permeti testimoniar el seu present i que l'ajudi a avançar cap al futur. La revista intenta mantenir un triple equilibri: entre l'ahir i l'avui, entre l'erudició i la divulgació, i entre la informació i la creació. A més de les seccions d'Editorial, cròniques, reportatges, entrevistes i recensions bibliogràfiques, manté com a blocs temàtics habituals els relatius a Història, Lletres, Arts, Ciències, Arqueologia, Demografia, Economia, Geografia, Medi Ambient, Territori, Sociologia, Patrimoni i Tradicions. Fins l'any 1976 el títol era Revista de Gerona (ISSN 0482-5675, ISSN-e 2339-885X). 

Núm. 294

Taula de continguts
Portada