Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Núm.: 8Distribució de drosera rotundifolia l. i presència d'sphagnum subnitens russ. & warnst. (=s. plumulosum röll) al Massís de Cadiretes (La Selva)
Xavier Viñas i Teixidor
PDF
Núm.: 13Distribució, dinàmica poblacional i caracterització de Pseudomonas syringae, formadors de nuclis de gel i fotopatògens de Pyrus communis a les comarques gironines
E. García, E. Recas, P. Vilardell, Emili Montesinos
PDF
Núm.: 26Distribució i avaluació de les poblacions de peixos a la conca del riu Daró (Girona)
L. Zamora, Ramon Moreno Amich
PDF
Núm.: 18Distribución de la biomasa en dos parcelas de alcornocal
M. Oliva i Estanyol, Antònia Caritat, Ma. Lluïsa Molinas i de Ferrer
PDF
Núm.: 16-1Distribución de las especies pertenecientes a la familia Hydropsychidae (Trichoptera) en la cuenca de Lea (País Vasco)
A. Basaguren
PDF
Núm.: 16-2Distribución espacial de las comunidades zooplanctónicas de la Albufera de Valencia
M. T. Alfonso, Maria Rosa Miracle
PDF
Núm.: 16-1Distribution patterns of aquatic and riparian in Erra River Central Portugal
M. T. Ferreira, F. W. Smeding
PDF
Núm.: 16-1Dos individuos anómalos en Plecóptera
Pedro Membiela
PDF
Núm.: 14Dos nous afloraments volcànics a l'Alt Empordà
Josep Mas i Pla, Lluís Pallí i Buxó, David Brusi i Belmonte
PDF
Núm.: 16-2Ecología microbiana y limnología en la laguna Cisó: 1976-1989
Josep Mas i Pla, J. M. Gasol, C. Pedrós Alió, R. Guerrero
PDF
Núm.: 21Efecte d'una mescla estival episòdica en la dinàmica i l'estructura de la comunitat de microorganismes fotosintètics planctònics a l'Estanyol d'en Sisó
I. Triola, N. Verdú, C. M. Borrego, L. J. García
PDF
Núm.: 24Efectes de l'obscuritat sobre la qualitat del semen en mascles reproductors porcins
N. García-Gil, S. Sancho, E. Badía, E. Pinart, M. J. Palomo
PDF
Núm.: 26Efecto de la fertilización de crecimiento con N sobre la arquitectura y el contenido de almidón en la raíz de Brinzales de Pinus Halepensis Mill., Pinus Pinaster Aiton y Pinus Pinea L
Rafael M. Navarro Cerrillo, Jorge Calvo
PDF
Núm.: 24Efecto de los tratamientos silvopastorales en el crecimiento del alcornoque
Ma. Lluïsa Molinas i de Ferrer, Antònia Caritat, Lluís Vilar i Sais, Ph. Masson
PDF
Núm.: 15Efectos en el rendimiento de la producción de corcho al modificar el calibre de las planchas taponables
M. T. González Fernández
PDF
Núm.: 18Effects of bark-stripping on the water relations of Quercus suber L
G. Oliveira, O. A. Correia, M. A. Martins Louçao
PDF
Núm.: 25Elaboració de la pèrdua a través del dol. Com hi pot actuar la infermeria
A. Baltasar Bagué, M. Ferrer i Avellí
PDF
Núm.: 18El crecimiento radial del alcornoque en cinco parcelas de alcornocal de Girona
Ma. Lluïsa Molinas i de Ferrer, Antònia Caritat, M. Oliva i Estanyol
PDF
Núm.: 15El desarrollo del embrión durante la maduración y germinación de la bellota
D. Verdaguer, Ma. Lluïsa Molinas i de Ferrer
PDF
Núm.: 28El Fartet (Aphanius iberus) al Baix Ter (NE de Catalunya): Mètodes de monitoratge, ús de l'hàbitat i impacte de la gambúsia
Isabel Fernández, Trinitat Molist, Joan Naspleda, Josep Rost i Bagudanch, Albert Ruhí i Vidal, Quim Pou-Rovira, Miguel Clavero Pineda
PDF
Núm.: 25Eliminació biològica de la matèria orgànica i el nitrogen en un reactor discontinu seqüencial (SBR)
Maria Dolors Balaguer i Condom, M. Teresa Vives, R. García, Jesús Colprim
PDF
Núm.: 26Eliminació d'H2S mitjançant carbó actiu derivat de fangs excedents d'Edars
Elvira Serra, Anna Ros, Maria Martín, M. Dolors B
PDF
Núm.: 17El mapa de la vegetació de l'estany de Banyoles
Lluís Polo Albertí, Lluís Vilar i Sais, X. Vila
PDF
Núm.: 21El medi natural a la zona volcànica de la Garrotxa a partir de la informació continguda en el seu pla especial
M. Campos, X. Pons
PDF
Núm.: 23El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius
Ramon Carbó-Dorca, Emili Besalú i Llorà
PDF
101 - 125 de 330 elements << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>