Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Mot so razo Vol. 17 (2018)«... d’amor o de tristor deus la raho continuar»: sobre un passatge de la «Doctrina de compondre dictatz»
Fabio Barberini
PDF
Estudi General Núm.: 3Darwin, Lamarck, Mendel i les ciències humanes. Història d'un coqueteig dubtós
Tomás Ibáñez Gracia
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 16-2Datos para el estudio de las algas filamentosas en arrozales de l'Alt Empordà (Girona, N.E. de España)
Jaume Cambra, A. Domínguez Planella
PDF
Estudi General Núm.: 5-6Debat. Comunicacions d'Antoni Virgili, Antoni Furió, Ferran Garcia i Enric Guinot
Antoni Virgili, Antoni Furió, Ferran García, Enric Guinot i Rodríguez
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 6, No 1 (2017)Del 2007 al 2017: deu anys de l'aprovació de la Llei de serveis socials
N. Ferrer
PDF
Communication Papers Vol. 6, No 12 (2017)Del archivo físico al archivo virtual: reflexiones sobre la desmaterialización de la fotografía
Ana María Guerra
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 1)De la revolta a la guerra de Catalunya (1640-1641). Correspondència entre Pau Claris i la ciutat de Girona
Joan Busquets
PDF
Communication Papers Vol. 7, No 13 (2018)De la torre de marfil a la arena pública: El papel de los científicos en la comunicación de la ciencia y la tecnología
Victoria E. Mendizábal
PDF
Estudi General Núm.: 13Del bisbat a la província. La configuració territorial de la Regió de Girona
Jesús Burgueño
PDF
Estudi General Núm.: 22Del cercle literari del Príncep de Viana i unes poesies satíriques del "Cançoner de Saragossa"
Francisco J. Rodríguez Risquete
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 5, No 1 (2016)De les teories a les pràctiques: reflexions sobre el procés d'investigació-acció feminista GAPWork
E. Jiménez, B. Biglia, S. Cagliero
PDF
Communication Papers Vol. 4, No 06 (2015)Del género a la tecnología y de la tecnología al género: repertorios interpretativos de padres y madres sobre las chicas y los videojuegos
Adriana Gil-Juárez, Anna Vitores, Joel Feliu
PDF
Mot so razo Vol. 4 (2005)De l'Inferno de Dante a l'infern teològic del framenor castelloní Joan Pasqual.
Francesc J. Gómez
PDF
Communication Papers Vol. 4, No 08 (2015)De los recursos humanos a la gestión de personas: una nueva visión sobre el talento en la era digital.
Mónica Quintana
PDF
Communication Papers Vol. 6, No 12 (2017)Del taller mecánico al mundo complementario. Los fotomontajes de Art Ringger
Maria Recasens Vert
PDF
Communication Papers Vol. 2, No 03 (2013)Democratización y nuevos poderes simbólicos entorno a la radio comunitaria en Mozambique
Beatriz Marín García
PDF
Mot so razo Vol. 13 (2014)De nobilitate animi: Guillem d'Aragó sobre la noblesa de l'ànima
William D. Paden
Estudi General Núm.: 17-18Derivación y diacronía
Montse Batllori Dillet
PDF
Estudi General Núm.: 17-18Derivados numerales con sufijos apreciativos
Isabel Pujol Payet
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 24Descripció de propietats moleculars i activitats biològiques emprant l'energia de repulsió electró-electró
Lluís Amat, Xavier Gironés, Ramon Carbó-Dorca
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 17Descripció d'un model experimental de columna de Winogradsky. Paràmetres físics i químics
L. J. García Gil, I. V. Pibernat, Carles Abella
PDF
Communication Papers Vol. 2, No 02 (2013)Descripción cuantitativa y cualitativa del espectador de vídeos en Youtube España
Jorge Gallardo Camacho
PDF
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) Núm.: 8Descripción y valoración de una propuesta de innovación en la asignatura "Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje" del grado de psicología.
Mª Dolores Gil Llario, Rafael Ballester Arnal, Roberta Ceccato
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 5, No 2 (2016)Des de la integració a l'exclusió social: tres històries de vida de dones institucionalitzades
Gabriela Moriana Mateo
PDF
Estudi General Núm.: 21Des de la Xina a Regencós. Correspondència familiar del bisbe missionista Vicenç Carreras, O. P. (1830-1867)
Joaquim M. Puigvert
PDF
226 - 250 de 1211 elements << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>