Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Scientia gerundensis Núm.: 24Aplicació de la semblança molecular quàntica en la reducció de l'espai configuracional per a l'estat fonamental i primers excitats de l'àtom d'Heli
A. Bach, Ramon Carbó-Dorca
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 27Aplicació de la tecnologia Sharon al tractament biològic d'aigües residuals d'elevat contingut amoniacal
Maria Dolors Balaguer i Condom, Helio López, Jesús Colprim
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 20Aplicació dels inventaris fitosociològics a l'estudi de les suredes catalanes
A. Domínguez Planella, Lluís Vilar i Sais, Lluís Polo Albertí
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 24Aplicació de tècniques geofísiques electromagnètiques a la localització de zones afectades per abocaments incontrolats de residus
Lluís Pallí i Buxó, David Brusi i Belmonte, Rogelio Linares, Carles Roqué
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 27Aplicació d'una estratègia d'alimentació esglaonada en l'eliminació biològica de nitrogen d'aigües residuals amb un reactor SBR
M. Teresa Vives, Sebastià Puig, Lluís Corominas, Maria Dolors Balaguer i Condom, Jesús Colprim
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 23Aplicació d'un procés biològic a la depuració de gas contaminat amb àcid sulfhídric
Maria Dolors Balaguer i Condom, J. Comas, M. Rigola
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 23Aplicació d'un sistema intel.ligent per al control d'una estació depuradora d'aigües residuals
M. Sánchez, I. R. Roda, J. Lafuente, Vicenta Cortés Alonso, Manuel Poch
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 24Aplicación del análisis de imágenes al estudio de parámetros morfométricos del corcho
M. Campos, Ma. Lluïsa Molinas i de Ferrer
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 19Aplicación de métodos numéricos a los cálculos relativistas sobre sistemas polielectrónicos
L. M. Molino Tejedor
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 22Aplicacions analítiques dels equilibris de complexació del FE(III) amb els àcids 5-sulfosalicílic i cítric
X. Ribas, V. Salvadó, M. Valiente
PDF
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) Núm.: 5Aplicacions de la realitat virtual a l’ensenyament de la psicologia
Ivan Alsina-Jurnet
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 22Aplicacions dels polietilenglicols a la conservació de la fusta arqueològica amarada d'aigua
J. Saurina, J. Mascort, Josep Arnau i Figuerola
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 9Aportació al coneixement briològic de les Gavarres occidentals
Jordina Belmonte Soler, Lluís Polo Albertí
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 12Aportació al coneixement de la dinàmica fluvial en la conca del riu Onyar (Girona)
Josep Trilla i Arrufat, Josep Mas i Pla, Lluís Pallí i Buxó
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 2)Aportació a l'estudi d'algunes espècies del gènere Eryngium de la flora pirenenca (sic)
Ma. Lluïsa Molinas i de Ferrer, María Teresa Perdigó Arisó
PDF
Communication Papers Vol. 3, No 04 (2014)Aportaciones a la narrativa transmediática española
Belén Alvarez Crespo
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 17Aportaciones al conocimiento de la geología de Bac Grillera (prepirineo, Girona)
Joan Rosell, Lluís Pallí i Buxó
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 15Aportaciones al conocimiento fitoclimatico de los alcornocales catalanes (síntesis)
M. Allué, G. Montero
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 13Aportacions al coneixement florístic del massís de Cadiretes (La Selva)
Enric Ballesteros i Sagarra
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 16-2Aporte de nutrientes por los tributarios superficiales del lago de Banyoles
Carles Abella, L. J. García Gil, Ramon Moreno Amich
PDF
Mot so razo Vol. 4 (2005)Apotecaris i receptes en la literatura catalana antiga.
Pep Valsalobre
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 1, No 1 (2011)Aprenentatge mitjançant la mentoria. Mentors com a portadors d’un model d’aprenentatge per a una societat integrada
Martin Grander
PDF
Paulo Manuel Mello de Sousa Mendes
Estudi General Núm.: 11A propòsit de Bartolomé Palau i la dramatúrgia espanyola del segle XVI a Catalunya
Pep Vila
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 2)A propósit (sic) dels models literaris lul.lians de la dona: Natana i Aloma
Lola Badia i Homs
PDF
76 - 100 de 1376 elements << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>