Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Estudi General Núm.: 12Apunts sobre l'organització de la recerca educativa a Catalunya. Una proposta
M. Carme Vidal
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 1)Àrees funcionals a la vegueria de Girona: una primera aproximació
Pau Alegre, Rosa Ascón i Borràs, Helena Estalella i Boadella, Ma. Dolors García, Eugeni Giral, Mª Carmen Gonzalo, Enric Lluch Martín, Pilar Riera, Lluís Riudor, Joan Soler i Riber, Montserrat Terradas, Antoni F. Tulla
PDF
Estudi General Núm.: 9Arnau de Vilanova: els límits de la raó teològica. Arnau en oposició a Averrois, Maimònides i Tomàs d'Aquino
Francesc J. , 1936-2004 Fortuny Bonet
PDF
Estudi General Núm.: 9Arnau de Vilanova i el pensament jueu
Pere Santonja
PDF
Mot so razo Vol. 16 (2017)Arnau de Vilanova i la ciència medieval
Mot so razo Vol. 16 (2017)Arnau Vilanova i la concepció de la medicina com a ciència aristotèlica
Sergi Grau Torras
Estudi General Núm.: 21Aspectes de la romanització. De la llengua dels indigets al llatí. Algunes dades
Josep M. Nolla
PDF
Estudi General Núm.: 19-20Aspectes filosòfics de la cosmovisió simbòlica de Goethe
Jörg Zimmer
PDF
Estudi General Núm.: 21Aspectos de la latinidad de Bonushomo
José Martínez Gázquez
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 16-2Aspectos generales de la limnología invernal de dos lagos pirenaicos morfológicamente muy distintos (Estany Redó y Estany Baciver)
Enric Ballesteros i Sagarra, Ll. Camarero, J. Catalán, E. García
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 2)Associació iònica en dissolucions de clorur de liti en mescles 1-propanol-aigua
J. M. Costa, J. Miró
PDF
Communication Papers Vol. 9, No 18 (2020)Augmented Reality in The New York Times: the experience of editorial content according to Brazilian audiences
Paula Regina Puhl, Roberto Tietzmann, Samara Kalil
Communication Papers Vol. 3, No 05 (2014)Autopercepciones de las inmigradas sobre su hetero-representación en prensa es-crita. Caso Gallego y Catalán.
Yolanda Martínez Suárez, Saleta De Salvador Agra
PDF
Estudi General Núm.: 5-6Aux origines de la Catalogne féodale: les serments non datés du règne de Ramon Berenguer I
Michel Zimmermann
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 26Avaluació dels recursos d'àrids disponibles en medis fluvials mitjançant tècniques geofisiques. Aplicació a la cubeta de Celrà (Riu Ter, Ne Catalunya)
Rogelio Linares, Xavier Almanza Anglada, Carles Roqué, Lluís P
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 13Avaluació d'indicadors físico-químics de contaminació als recs de sortida de l'estany de Banyoles
C. Torrent, Ramon Moreno Amich, Carles Abella
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 16-2Avances en un nuevo modelo para la determinación de actividad nitrogenásica en aguas someras
E. Sánchez Maeso, A. Quesada, E. Fernández Valiente
PDF
Estudi General Núm.: 23-24Aventures d'un impressor a Tarragona: Felip Mei i Antoni Agustín
Joan F. Alcina Rovira
PDF
Mot so razo Vol. 8 (2009)Balades, Iais i rondells francesos en la literatura catalana del segle XV.
Marta Marfany Simó
PDF
Mot so razo Vol. 5 (2006)Bellcaire, 1174: les virtuts polítiques del dispendi i l'ostentació.
Ruth Harvey
PDF
Estudi General Núm.: 21Benet Sanxes Galindo, pintor i poeta del segle XVI a Catalunya
Joaquim Garriga
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 24Benthic Marine Algae from Martinique (Lesser Antilles)
G. Michaneck, C. Rodríguez Prieto, C. Ivon
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 2)Bertrand Russell: Teórico de la Educación
E. Paciano Fermoso
PDF
101 - 125 de 1211 elements << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>