Llengua
Català Español English

Navega per l’índex de títols

Scientia gerundensis Núm.: 18Aproveitamento de plantas espontâneas (aromáticas e mediciais), em montado de sobro
M. H. Alfonso Morais, A. E. Lopes Borges, A. Bernardo, A. Azevedo
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 11Aproximació a la fauna malacològica de l'estany de Banyoles mitjançant l'anàlisi de les restes retingudes pel sediment
Anna Vila i Gispert, Margarida Casadevall, Ramon Moreno Amich
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 1, No 1 (2011)Aproximació a la realitat actual del treball social a Euskadi: una especial mirada al treball social en llengua basca
Kontxesi Berrio-Otxoa Otxoa de Angiozar, Ainhoa Berasaluze
PDF
Estudi General Núm.: 12Aproximació a les intervencions educatives en el temps lliure
Pere Soler
PDF
Estudi General Núm.: 13Aproximació a l'evolució del paisatge vegetal a les comarques de la Selva i del Vallès
Martí Boada i Juncà, Josep Pinto, Lluís Vilar, Josep Gordi i Serrat
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 3, No 2 (2013)Aproximació comprensiva de la persona gran amb pèrdua d’autonomia funcional des de la perspectiva de la resiliència
Anna Bonafont
PDF
Communication Papers Vol. 9, No 19 (2020)Aproximación al chocolate y promoción del territorio. Un análisis comparativo entre México y España.
Mariana Monserrat Sosa Tinoco
Scientia gerundensis Núm.: 16-2Aproximación a los procesos de producción y consumo de oxígeno y sulfhídrico en una redoxclina según la modelación de sus perfiles en un ciclo diario
J. M. Gasol, R. Massana, David Jou i Mirabent
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 11, No 1 (2022)Apuntes sobre Educación Social y Ética Aplicada en la práctica profesional
Anna Marco Mascarell
Pedagogia i Treball Social Vol. 10, No 1 (2021)Apuntes sobre participación e innovación en Servicios sociales. Una aproximación cualitativa.
Càndid Palacín Bartrolí, Araceli Muñoz García, Claudia Rocio Magaña González, Adela Boixadós Porquet
Estudi General Núm.: 12Apunts sobre l'organització de la recerca educativa a Catalunya. Una proposta
M. Carme Vidal
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 1)Àrees funcionals a la vegueria de Girona: una primera aproximació
Pau Alegre, Rosa Ascón i Borràs, Helena Estalella i Boadella, Ma. Dolors García, Eugeni Giral, Mª Carmen Gonzalo, Enric Lluch Martín, Pilar Riera, Lluís Riudor, Joan Soler i Riber, Montserrat Terradas, Antoni F. Tulla
PDF
Estudi General Núm.: 9Arnau de Vilanova: els límits de la raó teològica. Arnau en oposició a Averrois, Maimònides i Tomàs d'Aquino
Francesc J. Fortuny Bonet
PDF
Estudi General Núm.: 9Arnau de Vilanova i el pensament jueu
Pere Santonja
PDF
Mot so razo Vol. 16 (2017)Arnau Vilanova i la concepció de la medicina com a ciència aristotèlica
Sergi Grau Torras
PDF
Estudi General Núm.: 21Aspectes de la romanització. De la llengua dels indigets al llatí. Algunes dades
Josep M. Nolla
PDF
Estudi General Núm.: 19-20Aspectes filosòfics de la cosmovisió simbòlica de Goethe
Jörg Zimmer
PDF
Estudi General Núm.: 21Aspectos de la latinidad de Bonushomo
José Martínez Gázquez
PDF
Scientia gerundensis Núm.: 16-2Aspectos generales de la limnología invernal de dos lagos pirenaicos morfológicamente muy distintos (Estany Redó y Estany Baciver)
Enric Ballesteros i Sagarra, Ll. Camarero, J. Catalán, E. García
PDF
Estudi General Núm.: 1 (vol. 2)Associació iònica en dissolucions de clorur de liti en mescles 1-propanol-aigua
J. M. Costa, J. Miró
PDF
Pedagogia i Treball Social Vol. 11, No 1 (2022)Atenció a persones en situació de sensellarisme amb patologia crònica: coordinació de serveis socials i sanitaris
Rebeca Alfranca Pardillos
PDF
Communication Papers Vol. 10, No 21 (2021)Audiovisuales para la apropiación social de la ciencia: factores de cultura extrínseca que inciden en su consumo
Margoth Mena Young
Communication Papers Vol. 9, No 18 (2020)Augmented Reality in The New York Times: the experience of editorial content according to Brazilian audiences
Paula Regina Puhl, Roberto Tietzmann, Samara Kalil
Mot so razo Vol. 21 (2022)Ausiàs March i la «Vita nuova» de Dante
Lluís Cabré
PDF
Communication Papers Vol. 3, No 05 (2014)Autopercepciones de las inmigradas sobre su hetero-representación en prensa es-crita. Caso Gallego y Catalán.
Yolanda Martínez Suárez, Saleta De Salvador Agra
PDF
101 - 125 de 1376 elements << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>