Llengua
Català Español English

Algunes hipòtesis sobre l'economia agrària del juz' de Jijnu-Bytra a Mayurqa, segons la toponímia àrab i berber

Àngel Poveda

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2015 Estudi General