Revistes

Communication Papers

Communication Papers és una revista científica de recerca, iniciativa del grup ARPA de la Universitat de Girona. El seu objectiu és recollir articles de l’àmbit del periodisme, de la comunicació audiovisual i de la publicitat, fent especial èmfasi en els assumptes que profunditzen en el tractament del gènere i media literacy.

Ius Fugit

Revista de Cultura Jurídica / Journal of Legal Culture

Mot so razo

Mot so razo és una revista especialitzada en tots els àmbits de la cultura medieval. Com a  eixos temàtics principals promou la recerca sobre l'antic comtat d'Empúries i l’herència dels trobadors a la Corona d’Aragó. Es publica anualment des de 1999.

Pedagogia i Treball Social

Pedagogia i Treball Social és una revista internacional, digital, gratuïta, semestral de caràcter científic centrada en la difusió i intercanvi de coneixements útils per orientar la intervenció social i educativa. Promoguda des de la Universitat de Girona, neix amb la voluntat de completar la producció internacional sobre Pedagogia i Treball Social contribuïnt a l'avenç de coneixement i d'epistemologies dins l'àmbit de la intervenció social.

Quaestio facti

Quaestio facti es una revista sobre razonamiento probatorio. Será publicada en formato electrónico y en open access, bajo la promoción de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona.

Rodis

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology és una publicació de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic constituïda per la Universitat de Girona i Ajuntament de Roses.

L’objectiu de la revista és la divulgació de treballs originals centrats en l'arqueologia medieval i postmedieval. Cada número conté un dossier dedicat a un aspecte concret d’aquesta línia de la recerca. Al mateix temps, accepta altres contribucions fora de l’àmbit temàtic del dossier, sempre que s’enquadrin en l’estudi de l'arqueologia medieval i postmedieval.

Revistes Històriques

Estudi General

Estudi General és la revista que publica actes de congressos celebrats en el marc de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. L'àmbit temàtic és, per tant, la geografia, la història, la història de l'art, la filologia i la filosofia.

New perspectives on sustainability

New Perspectives on Sustainability is a working papers and student papers journal with emphasis in sustainability as a broad concept embedded in all sciences.

Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE)

REPTE té com objectiu obrir un espai d'investigació, anàlisi i reflexió sobre els continguts que s'ensenyen en diferents contextos i nivells educatius en psicologia, la seva fonamentació teòrica, experiències innovadores i metodologies docents, així com treballs d'investigació sobre l'ensenyament i divulgació de la psicologia.

Scientia gerundensis

Scientia gerundensis neix l'any 1976 sota el títol Anales de la Sección de Ciencias del Colegio Universitario de Gerona (ISSN 0378-9543, ISSN-e 2385-7854), l'any 1983 canvia el títol per Annals de la Secció de Ciències del Col·legi Universitari de Girona (ISSN 0213-5922, ISSN-e 2385-7862), i ja a partir de l'any 1984 passa a tenir el títol amb el que se la coneix actualment. És una revista que té per objectiu donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió en les diverses àrees de biologia, geologia, química, física, enginyeria, matemàtiques i infermeria. També s'hi tracten temes monogràfics i s'hi publiquen les actes de congressos relacionats amb la Universitat de Girona i amb les àrees abans esmentades.