Llengua
Català Español English

Detalls de l’autor/a

Balaguer i Condom, Maria Dolors

 • Scientia gerundensis: Núm.: 25 - Articles
  Aplicació de la tecnologia Sharon al tractament biològic d'aigües residuals d'elevat contingut amoniacal
 • Scientia gerundensis: Núm.: 24 - Articles
  Eliminació biològica de la matèria orgànica i el nitrogen en un reactor discontinu seqüencial (SBR)
 • Scientia gerundensis: Núm.: 22 - Articles
  Aplicació d'un procés biològic a la depuració de gas contaminat amb àcid sulfhídric
 • Scientia gerundensis: Núm.: 22 - Articles
  Revalorització dels excedents de fangs biològics de depuradora mitjançant la seva transformació en carbó actiu
 • Scientia gerundensis: Núm.: 12 - Articles
  Engegada d'un reactor anaerobi de llit de llots (UASB) per a la depuració de l'aigua residual d'una feculera
 • Scientia gerundensis: Núm.: 12 - Articles
  Primers resultats de l'eficàcia de depuració i de producció de biogàs d'un filtre anaerobi que tracta l'aigua residual de la fabricació de midó de patata
 • Scientia gerundensis: Núm.: 26 - Articles
  Aplicació d'una estratègia d'alimentació esglaonada en l'eliminació biològica de nitrogen d'aigües residuals amb un reactor SBR