Percepció infantil sobre el rol del professional de la psicologia mitjançant el dibuix

Autors/ores

  • Ariadna Peña
  • Manel Carrera
  • Zaida Hinoja

Descàrregues

Resum

En el present estudi s’analitza la percepció del rol del professional de la psicologia mitjançant el dibuix com a tècnica projectiva en una mostra d’estudiants de primària de l’escola CEIP Pedralta de Santa Cristina d’Aro (Girona, Espanya). En la mostra de dibuixos (N = 118) s’analitzen, de forma quantitativa i qualitativa, vint-iuna variables referides a aspectes dels personatges representats (sexe-gènere, posició, tipus d’interacció i/o comunicació predominant), a l’anàlisi de l’entorn en el qual s’exerceix l’activitat professional i al motiu de consulta en els casos en què ha estat explícit. Els resultats obtinguts demostren que la majoria dels participants associa la professió del/de la psicòleg/a amb l’atenció directa de persones incloent dos personatges en el seu dibuix; en la representació de l’espai on s’exerceix l’activitat professional els nens i nenes inclouen objectes i símbols com: taula, símbols de coneixement, porta, divan, símbols sanitaris, llum, finestres, quadres, joguines i rellotges; el motiu de consulta està vinculat amb major freqüència amb l’àmbit de la psicologia clínica. Es va trobar associació entre les variables sexe-gènere del/de la dibuixant i sexegènere atribuït al/la psicòleg/a i al/la pacient; entre l’edat i els símbols de coneixement; i associació indirecta entre l’edat i els símbols sanitaris.

Publicades

2020-07-21

Número

Secció

Articles