Llengua
Català Español English

"Cascun proverbi és escrit / per ço que en son lloc sia dit": els proverbis rimats de Ramon Llull

Francesc Tous Prieto

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2019 Mot so razo