Llengua
Català Español English

Contacte de la revista

Adreça postal

Mot so razo

Institut de Llengua i Cultura Catalanes
(Universitat de Girona)

Plaça Ferrater Mora, 1
17004 GIRONA (SPAIN)

Contacte principal

Institut de Llengua i Cultura Catalanes Universitat de Girona

Dra. Míriam Cabré Ollé

Pl. Ferrater Mora, 1
17004 Girona

Telèfon: 972 41 82 31

Fax: 972 41 82 30

Correu electrònic: msr@udg.edu

Contacte de suport

Universitat de Girona. Biblioteca. Projectes

Telèfon: 972 41 98 08

Correu electrònic: biblioteca.projectes@udg.edu