Contacte de la revista

Mot so razo

Institut de Llengua i Cultura Catalanes
(Universitat de Girona)

Plaça Ferrater Mora, 1
17004 GIRONA (SPAIN)

Contacte principal

Míriam Cabré Ollé
Institut de Llengua i Cultura Catalanes Universitat de Girona
Telèfon 972 41 82 31

Suport tècnic

Universitat de Girona. Biblioteca. Projectes
Telèfon 972 41 98 08