Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

Els originals seran presentats en format electrònic (Word + PDF) a l’adreça electrònica  msr@udg.edu, acompanyats d’un breu resum (250 paraules) sobre el contingut de l’original, i un currículum vitae de l’autor.

Els originals s’hauran de presentar en format de pàgina DIN A4, tipus de lletra Times New Roman, cos de lletra 12 i interlineat 1,5.

Respecte a les notes, es preferirà el format de nota inserida entre parèntesi al text (autor any:pàgina), amb la corresponent referència bibliogràfica al final del text.

En cas de contenir imatges, aquestes s’inclouran també en fitxers separats. No s’admetran originals amb imatges que no disposin de suficient resolució per a ser impreses en paper (300 ppi). 

Declaració de privacitat

Els informem que el responsable del tractament de les dades que es fan constar serà la Universitat de Girona, que les tractarà amb la finalitat de gestionar la vostra col·laboració amb la revista. Les dades es tractaran en base al vostre consentiment, d'acord amb l'article 6.1.a del Reglament General de Protecció de Dades. Es comunicaran als editors de la revista. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició al tractament i la sol·licitud de la limitació del tractament dirigint-se a la Universitat de Girona.

Més informació sobre la política de protecció de dades en aquest enllaç.