Llengua
Català Español English

Ressenyes bibliogràfiques

Diversos Autors

Ressenyes bibliogràfiques

Referències

Espadaler, Anton Maria (ed.), 2018: Ramon Vidal de Besalú, Obra completa, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona (Filologia UB), 2018, 492 p {Laura Gallegos Ambel}

Beltran Pepió, Vicenç; Martínez Romero, Tomàs; Capdevila Arrizabalaga, Irene (eds.), 2018: Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle xiii, Florència, SISMEL–Edizioni del Galluzzo (Corpus des Troubadours, 7; Études, 5), xii + 272 p. {Anna Fernández-Clot}

Courcelles, Dominique de (ed.), 2018: Les formes laïques de la philosophie. Raymond Lulle dans l’histoire de la philosophie médiévale, Tournhout, Brepols (Instrumenta Patristica et Mediævalia, 81), 256 p. {Simone Sari}

McVaugh, Michael R. (ed.), 2018: Arnau de Vilanova, Speculum medicine, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera (Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, 13), 448 p. {Antònia Carré}

Eiximenis, François, 2018: Anges et démons, ed. Sadurní Martí, trad. Patrick Gifreu, Perpinyà, Éditions de la Merci, 232 p. {Eva Izquierdo Molinas}

Pujol, Josep (ed.), 2018: Publi Ovidi Nasó, Heroides: traducció catalana medieval de Guillem Nicolau, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics. Autors Medievals, 37), 577 p. {Albert Tomàs Monsó}

Curial e Güelfa, edició crítica de Ramon Aramon i Serra, text revisat per Joan Santanach, Amadeu-J. Soberanas i Jaume Torró, estudi i notes de Lola Badia i Jaume Torró, Barcelona, Editorial Barcino, 2018, 451 p. {Gemma Clarissó}

Curial i Güelfa, versió de Lluís-Anton Baulenas, Barcelona, Editorial Barcino, 2018, 3 vols. (vol. 1, 141 p.; vol. 2, 215 p.; vol. 3, 179 p.). {Gemma Clarissó}

Piñol-Alabart, Daniel, 2018: Escriure a l’edat mitjana: poder, gestió i memòria, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 104 p {Enric Tremps}

Compagna, Anna Maria; Letizia, Michela; Puigdevall Bafaluy, Núria, 2019: La poesia oggettiva nella letteratura catalana medievale. Antologia di testi con traduzione a fronte, Roma, Aracne (Dialogoi medievalia, 3), 339 p. {Cèlia Nadal Pasqual}

Stöber, Karen (ed.), 2018: Creences a l’època medieval: ortodòxia i heretgia, Lleida, Pagès Editors (Verum et Pulchrum Medium Ævum, 17), 184 p. {Alba Pérez}

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2021 Mot so razo