Llengua
Català Español English

El Cançoner trobadoresc de Sant Joan de les Abadesses: estat de la qüestió, història arxivística i context de producció

orcid logo 16px Joan Ferrer Godoy

Abstract - In 1917, Josep Masdeu, the monastery archivist of Sant Joan de les Abadesses, identified four songs written down in some blank spaces of a paper-based notarial book of the village. In 1935, Higini Anglès, a musicologist of recognized prestige, made them public and since then, they comprise the songbook of Sant Joan de les Abadesses, the unique troubadour catalogue in Catalonia including both the text of the songs and their equivalent musical notation to be performed. From that moment on, the manuscript has been studied in many occasions from a linguistic and musical point of view. The manuscript, currently preserved at the National Library of Catalonia, includes some other text passages of legal topics which we analyse in depth because they delimit the exact chronological period of the song writings. Our study, therefore, has been focused on three main purposes. In the first place, we revise the contributions made so far regarding the description of the document. Next, we build up the archivistic history of the manuscript, from the moment it was discovered until it was deposited in the library mentioned above. Finally, we frame the overall context of the songbook production based on the extraliterary and extramusical texts.


Keywords - Troubadour songs, Medieval manuscripts, Medieval songbook, Sant Joan de les Abadesses Archive, Court books, Notarial-History.

Referències

Albareda i Salvadó, Joaquim; Ferrer i Godoy, Joan, 1995: Sant Joan de les Abadesses, Girona, Diputació de Girona.

Anglès, Higini, 1935: La música a Catalunya fins al segle xiii, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Bond, Gerald A., 1985: «The Last Unpublished Troubadour Songs», Speculum, 60/4, 827–849. Reimprès i traduït al català a Capçalera. Revista de divulgació històrica i cultural, 1 (gener 1999), 66–94.

Bosom i Isern, Sebastià; Galceran i Vigué, Salvador, 1983: Catàleg de protocols de Puigcerdà, Barcelona, Fundació Noguera.

Brugués, Irene; Boada, Coloma; Costa, Xavier (eds.), 2019: El monestir de Sant Joan. Primer cenobi femení dels comtats catalans (887–1017), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Costa i Privat, Perfecte; Santanach i Llagostera, Dolors, 1996: La pagesia a Sant Joan de les Abadesses, des de la repoblació de la vall fins als nostres dies, Girona, Palahí Arts Gràfiques.

Crispí, Marta; Montraveta, Míriam (eds.), 2012: El monestir de Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses, Junta del Monestir.

Esteve i Cubí, Josep, 2007: JosepEstevescrits, ed. Ramon Cotrina, Sant Joan de les Abadesses, Junta del Monestir.

Ferrer i Godoy, Joan, 2009: Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995–1273), Barcelona, Fundació Noguera.

Ferrer i Godoy, Joan, 2014: El Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament.

Gómez Muntané, Maricarmen, 2013: «L’aventura d’un joglar a Sant Joan de les Abadesses, a mitjans del segle xiii», conferència presentada a Obertura de la 18a edició del Cicle de Representacions del Comte Arnau. Sant Joan de les Abadesses. Palau de l’Abadia, 4 de juliol de 2013, enregistrament sonor en mp3, durada 1:43:53 (Arxiu de La Veu de Sant Joan, emissora municipal).

Gros i Pujol, Miquel dels S., 1974: «L’Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses: notícies històriques i regesta dels documents dels anys 995-1115», II Col·loqui d’Història del Monaquisme Català, Abadia de Poblet, vol. II, 87–128.

Junyent i Subirà, Eduard, 1976: El monestir de Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses, Junta del Monestir.

Lannutti, Maria Sofia, 2012: «L’ultimo canto: musica e poesia nella lirica catalana del medioevo (con una nuova edizione del Cançoneret di Sant Joan de les Abadesses)», Romance Philology, 66/2, 309–363.

Larson, Pär, 2006: «Ço es amors e altre possibili tracce italiane in poesia occitanica del secolo xiii», Studi di Filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, eds. P. G. Beltrami, M. G. Capusso, F. Cigni i S. Vatteroni, Pisa, Pacini Editore, vol. 1, 777–803.

Masdeu i Costa, Josep, 1926: Sant Joan de les Abadesses: resum històric, Vic, Tipografia Balmesiana.

Parassols i Pi, Pau, 1894: San Juan de las Abadesas y su mayor gloria el Santíssimo Misterio, Vic, Tipografía Católica San José.

Pladevall i Font, Antoni, 1969: El casal de Rama a la vall de Ripoll, Barcelona, Editorial Montblanc-Martín.

Riquer, Isabel de; amb la col·laboració de Gómez Muntané, Maricarmen, 2003: Las canciones de Sant Joan de les Abadesses. Estudio y edición filológica y musical, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Rubió i Lluch, Antoni; Miret i Sans, Joaquim, 1915: «Memòria presentada per l’Institut d’Estudis Catalans a l’excel·lentíssima Diputació de Barcelona, sobre la conservació i catalogació d’arxius i biblioteques d’interès històric», Anuari MCMXIII–XIV. Any V, part II, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, xxii–xxvii.

Sales i Favà, Lluís, 2019: La jurisdicció a Sabadell a la Baixa Edat Mitjana: edició i estudi d’un llibre de la cort del batlle (1401–1404), Girona, Associació d’Història Rural-Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona-Documenta Universitària.

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2021 Mot so razo