Llengua
Català Español English

Els processos de millora en l'àmbit de la convivència a les escoles de primària de Catalunya i les principals dificultats d'implementació.

N. Felip
La convivència a les aules és un tema que interessa molt a la comunitat educativa i al qual s’han destinat molts recursos, tant pel que fa al seu estudi com en referència a la implementació de programes de prevenció i de resolució de conflictes. En aquest article es presenten els resultats d’una investigació realitzada a les escoles de primària de Catalunya que permet analitzar tant les iniciatives de millora com les dificultats de portar-les a la pràctica. A partir d’uns grups de debat, d’un qüestionari electrònic i d’unes entrevistes en profunditat, es va posar de manifest que els centres educatius realitzen múltiples accions de millora, en molts àmbits diferents: curricular, professional, comunitari, organitzatiu i disciplinari. Però també es van detectar limitacions clares que feien referència a la formació dels mestres, l’organització docent, la personalitat dels centres... aspectes que cal controlar per tal d’assegurar l’èxit de les propostes de millora.
dificultats de convivència, propostes de millora, àmbits educatius, limitacions, formació docent

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.