Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en aquesta revista es faran servir exclusivament per a les finalitats declarades per aquesta revista i no estaran disponibles per a cap altre propòsit o una altra persona.

 

Us informem que el responsable del tractament de les dades que feu constar serà la Universitat de Girona, que els tractarà amb la finalitat de gestionar la vostra col·laboració amb la Revista. Les dades es tractaran sobre la base del consentiment d'acord amb l'article 6.1.a del Reglament General de Protecció de Dades. Es comunicaran als editors de la revista. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament dirigint-se a la Biblioteca de la Universitat de Girona. Es pot ampliar més informació sobre la política de protecció de dades des d'aquest enllaç

 

Les opinions expressades als articles són sempre responsabilitat exclusiva dels seus autors i no representen necessàriament les opinions o polítiques científiques de la revista. Les activitats descrites als documents compleixen els criteris generalment acceptats d'ètica professional i de recerca. Els autors poden consultar les publicacions de la Comissió d'Ètica de Publicació (COPE). En cas de no complir aquests criteris, la revista PTS es reserva el dret de prendre les mesures adequades.