Educació Social i Serveis Socials: intercanvi de mirades socioeducatives en un estudi de cas múltiple

Autors/ores

  • Laura Varela

Descàrregues

Resum

L’anàlisi de les pràctiques professionals que les educadores i educadors socials desenvolupen en els serveis socials comunitaris (bàsics, d’atenció primària, etc.) de dos municipis espanyols, situats a Andalusia i Galícia, respectivament, constitueix un objectiu fonamental de la present investigació. Es pretén delimitar i valorar la dimensió socioeducativa dels serveis socials d’atenció primària, analitzant la naturalesa i l’abast de les intervencions socioeducatives que –explícitament o implícitament– s’hi estan desenvolupant. Amb aquest propòsit, s’ha optat per una metodologia de caire qualitatiu, sobre la base d’un estudi de cas múltiple, en considerar que constitueix l’enfocament més adequat per analitzar amb una certa profunditat els elements que conformen les accions socioeducatives en serveis socials i l’assoliment professional de l’educador o educadora social en aquesta àrea institucional.

Els resultats preliminars evidencien la necessitat d’aprofundir en l’estudi del perfil professional i de les pràctiques socioeducatives que les educadores i els educadors fan en els serveis socials, aclarint les funcions i les tasques que han d’assumir de manera col·laborativa, mitjançant el treball en equip i des d’enfocaments multidisciplinaris, amb altres professionals socials. Entenem que és així com han d’afrontar-se les limitacions (temporals, espacials, de planificació, coordinació, etc.) que afecten l’educació social i el protagonisme que ha d’assumir com a actor principal, i no subsidiari, d’uns serveis socials que estiguin més atents a les múltiples necessitats i drets de la ciutadania. 

Paraules clau

educació social, serveis socials, estudi de cas, intervenció socioeducativa, ètica professional

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v1i2.1547

Publicades

2012-02-14

Número

Secció

Articles