El treball social i l'educació social com a pilars bàsics per a l'atenció i estimulació cognitiva de la nostra gent gran

Autors/ores

  • Cristina Tiernes

Descàrregues

Resum

Aquest article respon al desig de justificar la necessitat d’expandir els serveis socials dedicats a protegir i atendre les persones grans des del treball social i l’educació social, per potenciar un envelliment actiu i millorar la qualitat de vida de les nostres persones grans. 

L’aportació principal d’aquest article és aclarir la importància d’estudiar, avui dia, les creences negatives que les persones grans desenvolupen sobre la seva pròpia memòria, ja que només si es coneix què pensen les nostres persones grans podrem ajudar-les a millorar les expectatives sobre elles mateixes, per tal d’aconseguir indirectament que no s’angoixin per les seves petites pèrdues de memòria i ajudar-les a gaudir de l’època daurada de la seva vida, transmetent-los que amb l’estimulació cognitiva adequada poden millorar el funcionament de la seva memòria. 

A partir dels objectius i interessos plantejats, aquest estudi s’emmarca dins dels paràmetres de la metodologia experimental, més concretament, es treballa a través d’un disseny experimental de comparació de grups. Per a això s’ha estudiat un grup de persones grans que viuen en diferents residències de la tercera edat de la Comunitat de Madrid i d’aquest estudi s’extrauran algunes apreciacions significatives per a aquest article, ja que encara s’està treballant en els resultats finals. 

Paraules clau

Treball social, persones grans, memòria, estimulació cognitiva

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v1i2.1548

Publicades

2012-02-14

Número

Secció

Articles