Reducció de danys associats al consum injectat de drogues en població sense-llar: Proposta per a una intervenció grupal a través de WhatsApp

Autors/ores

Descàrregues

Resum

El conjunt de polítiques, serveis, programes i accions els objectius tracten de reduir els efectes nocius del consum de drogues quan la persona que les consumeix no desitja o no aconsegueix abandonar-los, s'anomenen reducció de danys. La major part d'aquest tipus d'intervencions s'ha dirigit històricament a usuaris de drogues per via parenteral. Això es deu tant al caràcter epidèmic de malalties com el Virus de la Immunodeficiència Humana o el virus de l'Hepatitis C, el principal mecanisme de contagi és compartir material d'injecció, com al risc de mort per sobredosi que s'associa a aquest tipus de consum. Un dels col·lectius més vulnerables de patir addiccions i els danys que se'ls associen, són les persones que experimenten una situació de sense sostre. En la investigació per dissenyar intervencions preventives més eficaces, s'ha descobert que hi ha grans oportunitats en l'ús del telèfon intel·ligent per desenvolupar intervencions a distància amb població sense llar amb patologia mental, incloses les relacionades amb l'abús de substàncies. Aquest treball explora les possibilitats de desenvolupar una intervenció en línia per reduir els principals danys associats al consum de drogues injectat en població sense llar, concretament a través de l'aplicació WhatsApp per a dispositius mòbils. La revisió realitzada de la literatura científica indica que els principals avantatges que s'associen a aquest tipus d'intervenció són la millora en l'accés als serveis, degut tant a les barreres inherents a les institucions com les que s'associen als usuaris, i les possibilitats en la gestió de la comunicació amb els agents de la intervenció. Hi ha grans possibilitats per a desenvolupar aquesta proposta d'intervenció des dels serveis públics especialitzats.

Paraules clau

Reducció de danys, VIH, VHC, sobredosi, eSalud, en línia

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v6i2.22149

Publicades

2017-06-01

Número

Secció

Articles