Llengua
Català Español English

Diversitat sexual, envelliment i treball social. De la necessitat d'espais segurs a la possibilitat de serveis residencials col·laboratius

J.M. Mesquida

orcid logo 16px V. Quiroga

A. Boixadós

Aquest article vol mostrar la inadequació dels actuals serveis per a persones grans a les expectatives de lesbianes, gais, trans* i bisexuals (LGTB), així com divulgar les alternatives suggerides pels participants en la recerca que, sobre la seva situació, es va realitzar a Barcelona entre els anys 2013 i 2015. Es basa en la informació recollida a partir d’un grup de discussió format per 6 professionals que treballen amb persones grans al tercer sector, 4 entrevistes en profunditat a professionals dels serveis socials que s’identifiquen com a persones LGTB, i 243 enquestes contestades en línia per persones LGTB majors de 50 anys que viuen a la ciutat de Barcelona. Els resultats mostren que tant els professionals com les persones LGTB participants consideren que els actuals serveis per a persones grans són poc satisfactoris i es proposen accions de millora orientades a proporcionar major seguretat, així com la creació de nous serveis residencials que permetin un major control que els actuals per part de les persones usuàries.
Diversitat sexual, envelliment, treball social, habitatge col·laboratiu

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.