Repensant la política de serveis socials per a un canvi d'època

Autors/ores

Descàrregues

Resum

En aquest article es voldria discutir alguns problemes que es consideren cabdals de cara a situar els serveis socials en el canvi d’època que s’anuncia. Hem vist com l’Estat del benestar ha patit les pitjors repercussions que ha comportat la crisi econòmica, i els serveis socials no s’han deslliurat de les mateixes limitacions que han afectat a les altres polítiques socials. La superació de la crisi sembla que no ens retornarà al punt de sortida, sinó que obligarà a reorientar el model que s’havia anat implantant en els darrers trenta-cinc anys. Per tant, l’objectiu del present text és encetar el debat de com caldria repensar la política de serveis socials dins el marc de l’Estat del benestar per fer front als nous temps que se’ns presenten. L’anàlisi, a partir de fonts secundàries, es desenvolupa a dos nivells: un de caràcter general que s’exposa en el primer apartat, gira entorn a temes irresolts del sector de serveis socials de l’estat espanyol; i un segon, més enfocat a la pràctica dels aspectes que veiem problemàtics en el sistema de serveis socials de Catalunya. En ambdues parts s’assagen conclusions proposicionals que, com tota la reflexió, s’han d’entendre obertes a la rèplica com correspon a tota exegesi científica.

Paraules clau

serveis socials, estat del benestar, universalitat, drets subjectius, organització del sistema.

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v4i1.22172

Publicades

2015-01-01

Número

Secció

Articles