Treball social comunitari com a base del procés de reinserció en els Centres Penitenciaris

Autors/ores

Descàrregues

Resum

La participació dels professionals de l’àmbit so­cial, especialment els professionals del treball social, és essencial a l’hora d’assegurar un procés de canvi efectiu en les persones privades de llibertat. Els treballadors socials han d’assumir un rol central i dinamitzador, en el que s’incorporin les diferents disciplines pro­fessionals que formen part dels centres penitenciaris. Aquest treball, eix central en el procés de desisitment de les persones privades de llibertat, té tres línies d’ac­ció diferenciades: en primer lloc, conscientització de la realitat social en la que es troba la persona privada de llibertat, posteriorment, l’organització dels agents i recursos existents per facilitar el procés de reinserció i, en darrer terme, la mobilització dels recursos co­munitaris per tal finalitat. El procés de transició a la llibertat passa a ser cabdal en l’èxit penitenciari ja que és on es posa en valor els aprenentatges realitzats i on l’intern, s’enfronta a les situacions que l’han dut a la comissió del fet delictiu. L’article que presentem, sota una metodologia qualitativa en la que es dóna veu als propis agents implicats, posa en valor la importància del treball comunitari en el procés de reinserció i canvi identitari, liderat pels treballadors socials, en el que participen no només els professionals del centre, sinó també les entitats socials, els familiars i els propis interns.

Paraules clau

desistiment, reinserció social, interdisciplinarietat, Unitat Terapèutica i Educativa, conscientització, sensibilització comunitària

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v7i2.22316

Publicades

2019-11-05

Número

Secció

Articles