Anàlisi de l'homofòbia en un centre d'educació secundària de Granada

Autors/ores

  • Adrián Salvador Lara Garrido Universidad de Granada

Descàrregues

Resum

Els estudis reflecteixen que la majoria de joves mostren una tolerància cap a la diversitat sexual, encara que la realitat és que les institucions educatives no són completament espais inclusius quant a la diversitat afectiva i sexual. L’objectiu d’aquesta investigació ha estat doble. D’una banda, es va revisar la documentació i el material didàctic d’un centre educatiu de la zona metropolitana de Granada per a analitzar el plantejament de la diversitat afectiu- sexual i les mesures de prevenció i intervenció davant l’assetjament escolar homofòbic. De l’altra, es van estudiar les creences i actituds de l’alumnat (N= 95) i del professorat (N= 17), d’aquest mateix centre, cap als gais i les lesbianes. En el primer cas, es van dissenyar uns criteris d’anàlisi del contingut. En el segon cas, es va utilitzar l’Escala d’Homofòbia Moderna i l’Escala d’Homonegatividad Moderna com a instruments de mesura per a l’avaluació d’actituds positives dels participants tenint en compte les característiques sociodemogràfiques. Els resultats van mostrar una reproducció del binarisme sexe-gènere, trobant diferències quant al sexe i compromís religiós de l’alumnat. Si bé, no es van trobar diferències en el professorat. S’estableix la necessitat d’aprofundir en l’estudi de les actituds de l’alumnat i del professorat, a més dels materials i pràctiques educatives a l’aula.

Paraules clau

assetjament escolar, homofòbia, ambient escolar, estudiants, docents

Biografia de l'autor/a

Adrián Salvador Lara Garrido, Universidad de Granada

Graduado en Educación Primaria por la Universidad de Granada. Doctorando por el Programa de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Colaborador con el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Granada. Estudios principales relacionados con la diversidad afectivo-sexual y la diversidad familiar en el ámbito educativo.

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v8i2.22375

Publicades

2020-03-25

Número

Secció

Articles