Llengua
Català Español English

Anàlisi de l'homofòbia en un centre d'educació secundària de Granada

Adrián Salvador Lara Garrido

Els estudis reflecteixen que la majoria de joves mostren una tolerància cap a la diversitat sexual, encara que la realitat és que les institucions educatives no són completament espais inclusius quant a la diversitat afectiva i sexual. L’objectiu d’aquesta investigació ha estat doble. D’una banda, es va revisar la documentació i el material didàctic d’un centre educatiu de la zona metropolitana de Granada per a analitzar el plantejament de la diversitat afectiu- sexual i les mesures de prevenció i intervenció davant l’assetjament escolar homofòbic. De l’altra, es van estudiar les creences i actituds de l’alumnat (N= 95) i del professorat (N= 17), d’aquest mateix centre, cap als gais i les lesbianes. En el primer cas, es van dissenyar uns criteris d’anàlisi del contingut. En el segon cas, es va utilitzar l’Escala d’Homofòbia Moderna i l’Escala d’Homonegatividad Moderna com a instruments de mesura per a l’avaluació d’actituds positives dels participants tenint en compte les característiques sociodemogràfiques. Els resultats van mostrar una reproducció del binarisme sexe-gènere, trobant diferències quant al sexe i compromís religiós de l’alumnat. Si bé, no es van trobar diferències en el professorat. S’estableix la necessitat d’aprofundir en l’estudi de les actituds de l’alumnat i del professorat, a més dels materials i pràctiques educatives a l’aula.
assetjament escolar; homofòbia; ambient escolar; estudiants; docents

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.