Los Servicios Sociales como marco organizacional para la participación de las familias

Autors/ores

Descàrregues

Resum

Els Serveis Socials com a Sisè Sistema de Protecció Social de l’Estat del Benestar es el marc organitzacional on s’atenen i acompanyen les persones usuàries i les famílies des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (en endavant, SBAS) de la ciutat de Barcelona. Es el context institucional i la dimensió organitzativa que fa possible l’acció dels professionals en l’atenció a les necessitats socials de les persones usuàries i les famílies, així com la seva participació en aquest procés.

   El disseny de la investigació es de tipus qualitatiu, amb un enfoc d’investigació- participativa en què son reconeguts tots els actors. Per a la recollida de les dades, s’han utilitzat les eines de l’entrevista individual i el grup de discussió.

   S’analitzen la legislació i articulació normativa, el compliment de la legislació en el context institucional, els criteris tècnics ens els marcs organitzacionals, i el rol i la responsabilitat dels agents que intervenen.

   Pel que fa el rol dels agents (persones usuàries, professionals i càrrecs de gestió),  s’examinen les variables de cóm entenen la participació, quin es el seu nivell de motivació i grau d’implicació, i quines son les seves funcions i nivell de responsabilitat.

   Un altre aspecte ha estat el d’identificar aquelles d’estratègies de participació des de la perspectiva local que ja s’han desenvolupat o que s’estan desenvolupant des dels propis ajuntaments mitjançant la proximitat i els processos de participació en les seves comunitats. I les adaptacions metodològiques amb la implementació de projectes d’intervenció grupal i comunitari que afavoreixen la participació real de les famílies en els serveis socials.

Paraules clau

serveis bàsics d’atenció social, participació de les famílies, marc organitzacional, rol i responsabilitat dels agents

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v10i1.22602

Publicades

2022-02-14

Número

Secció

Articles