Llengua
Català Español English

DIXIT, una experiència de gestió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials

Tatiana Bou Caballé

Èlia Llinàs Serradell

Marta Puig Rodríguez

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials és una iniciativa del Departament de Drets Socials que s’adreça principalment als i les professionals de l’àmbit dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit. Des de la seva creació, el 2008, s’ha erigit com un agent actiu en la dinamització del sistema dels serveis socials a Catalunya. Aquest article exposa l’origen, els objectius i els serveis de DIXIT i planteja quin són els principals reptes de futur.

gestió del coneixement; biblioteca especialitzada; informació; serveis socials

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.