Atenció a persones en situació de sensellarisme amb patologia crònica: coordinació de serveis socials i sanitaris

Autors/ores

Descàrregues

Resum

Les persones en situació de sensellarisme presenten més risc de patologia mental, addicions i malalties infeccioses. Conseqüentment, s’observa un avenç en la presentació de patologies cròniques orgàniques i deteriorament cognitiu i una elevada mortalitat en edats primerenques.

La complexitat d’aquests pacients fa necessària una atenció multidisciplinària, i coordinació entre els diferents professionals i resulten tot un repte per els serveis socials i sanitaris que els atenen.

Amb l’objectiu de descriure l’experiència de treball conjunt entre els serveis socials i sanitaris de Girona en l’atenció al pacient en situació de sensellarisme, es fa una descripció de les funcions i serveis del centre d’acolliment La Sopa i s’exposa com ha de ser la primera visita al Centre d’Atenció Primària, així com les dades mínimes a recollir en quant a anamnesis i exploració. També es presenten les dades preliminars de l’avaluació del projecte de creació d’una consulta d’infermeria setmanal al centre d’acolliment i el perfil clínic dels usuaris atesos. 

Desprès de més de un any de implantació de la consulta d’infermeria, com a resultats preliminars, trobem que la valoració dels usuaris i dels professionals del centre d’acolliment és molt bona. Els usuaris mostren una millora en el control i seguiment de les patologies cròniques i una disminució de la freqüentació de les visites d’urgència. S’afavoreix la confiança i el vincle entre l’usuari i el professional sanitari.

El pacient en situació de sensellarisme amb patologia crònica és un pacient vulnerable i amb alta dependència que precisa més recursos dels ara disponibles i cal seguir treballant i destinant recursos al seu seguiment i control.

Paraules clau

Sensellarisme, Cronicitat, Coordinació, Promoció de la salut

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v1i1.22765

Publicades

2022-06-27

Número

Secció

Articles