Consum de drogues, malestar psicològic i necessitat de suport relacionat amb successos vitals estressants en estudiants universitaris.

Autors/ores

  • Evelyne Hungria Molina

Descàrregues

Resum

La pandèmia per Covid-19 ha suposat un gran impacte per la població general i en major grau en població considerada vulnerable. Entre aquest grup de subjectes en situació de vulnerabilitat podem ubicar als joves estudiants. A més de la variable pandèmica, existeixen altres esdeveniments vitals estressants que interpel·len en el malestar psicològic del jovent. El fet de no disposar d’estratègies per afrontar i gestionar aquests successos pot esdevenir conductes de risc. Entre les seves expressions trobem el consum de drogues, el desencadenament de diferents trastorns i en el pitjor dels casos en ideació autolítica. L’objectiu d’aquest estudi pretén fer una avaluació dins del context de la pandèmia per Covid-19 amb relació a les variables del malestar psicològic, els esdeveniments vitals estressants, el consum de drogues i la ideació autolítica en els estudiants dels diferents cursos d’Educació Social de la Universitat de Girona. La mida de la mostra es va determinar en 155 participants. Es va procedir a la creació d’un qüestionari, incloent les escales adequades per l’obtenció de les dades objecte d’estudi. Es varen obtenir els resultats a partir d’un disseny d’estudi transversal, observacional i analític.  Es discuteix sobre les diferents variables analitzades i l’abordatge de la problemàtica multifactorial derivada, mitjançant la prevenció.

Paraules clau

Covid-19, malestar psicològic, drogues, esdeveniments vitals estressants, ideació suïcida, prevenció.

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v12i1.22889

Publicades

2023-06-01

Número

Secció

Articles