Llengua
Català Español English

Dimensió qualitativa de la integració del col·lectiu de joves d'origen magribí a Catalunya

B. Palou

En aquest article es presenten els principals resultats obtinguts de l’anàlisi qualitatiu de les preguntes obertes del qüestionari Cohesió social entre joves (Palou, 2010) elaborat per una investigació àmplia de tipus diagnòstic sobre la integració de la joventut d’origen magribí a Catalunya. Es treballa amb les dues modalitats d’aquest qüestionari per donar resposta al plantejament teòric, des del qual entenem que la integració és un procés dinàmic entre dues parts. Es van aplicar 3.498 qüestionaris a alumnes de 14 a 18 anys escolaritzats en 47 centres de secundària, a 37 municipis de Catalunya. Del total, 3.063 (87,6%) corresponen a alumnes no magribins i 435 (12,4%) a alumnes d’origen magribí. El qüestionari consta d’una part de preguntes obertes que recullen l’opinió que tenen els joves sobre aspectes relacionats amb la integració de la joventut d’origen magribí a Catalunya, i que són clau per realitzar l’anàlisi de la integració des d’una perspectiva qualitativa. Aquesta anàlisi és de tipus flexible i obert, cosa que facilita la classificació de dades en funció d’unes categories establertes. Una de les principals conclusions derivades de l’anàlisi és que hi ha una coexistència entre els diferents grups culturals, en un clima de tolerància, sense arribar a aconseguir una veritable convivència entre joves de diferents procedències.
integració, immigració, convivència, coexistència, assimilació, joventut

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.