La importància de la vinculació educativa com a prevenció de la deliqüència juvenil

Autors/ores

Descàrregues

Resum

L’accés al sistema educatiu i la trajectòria en aquest sistema són dos dels elements principals que configuren els factors de risc o de protecció en una societat precària i dualitzada com l’actual. La bibliografia científica considera fonamental analitzar la relació entre la trajectòria educativa i la vinculació amb la delinqüència juvenil. En aquesta investigació s’aprofundeix en la relació que hi ha entre el procés educatiu i la trajectòria delinqüencial dels adolescents en conflicte amb la llei. La nostra perspectiva parteix de les hipòtesis següents: a) el fracàs educatiu està relacionat amb la situació de vulnerabilitat i exclusió prèvia de les unitats familiars, com s’ha posat de manifest en nombroses investigacions; b) a més fracàs escolar i desvinculació de les instàncies educatives, més probabilitat de desenvolupar una trajectòria delinqüencial, i c) per prevenir la delinqüència juvenil cal actuar a dintre de l’escenari educatiu. La recerca es desenvolupa mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives, cercant la complementarietat entre ambdues. S’aporta com a originalitat la construcció de tres tipologies de trajectòries delinqüencials, que es vinculen a les categories de la situació educativa dels adolescents. El resultat principal és que la trajectòria educativa s’associa a la trajectòria delinqüencial dels adolescents, la qual cosa implica que l’escenari educatiu ha de ser un espai de prevenció i intervenció de la delinqüència juvenil.

Paraules clau

delinqüència juvenil, educació, fracàs escolar, vinculació, trajectòria, escenari, delincuencia juvenil, educación, fracaso escolar, vinculación, trayectoria, escenario, juvenile delinquency, education, failure in school, association, path

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v1i1.1544

Publicades

2011-09-01

Número

Secció

Articles