Aproximació a la realitat actual del treball social a Euskadi: una especial mirada al treball social en llengua basca

Autors/ores

Descàrregues

Resum

Aquest article tracta dues temàtiques íntimament vinculades o vinculables i, al mateix temps, clarament diferenciades. En primer lloc, es fa una anàlisi de la recerca i el desenvolupament de la disciplina i de la professió del treball social aplicat a la realitat de la Comunitat Autònoma d’Euskadi (CAE), per a la qual cosa ens recolzem en els resultats obtinguts en una recerca recent. L’estudi posa de manifest la necessitat d’enfortir el treball social, tant en la seva dimensió formativa com en les seves dimensions investigadora i professional. Tot això passa, a judici nostre, per l’intercanvi de sabers entre el món acadèmic i l’exercici professional. En aquest sentit, considerem important crear espais i activar iniciatives per crear sinergies entre els agents de la pràctica professional i els agents de l’àmbit docent-investigador. En segon lloc, s’aprofundeix en el balanç de desenvolupament en l’àmbit formatiu de la disciplina del treball social en llengua basca, a partir d’una primera anàlisi exploratòria. Arran dels diversos indicadors estimats, el basc, en l’àmbit formatiu del treball social, mostra un increment progressiu. Així, sembla clar que, en la mesura en què es prolongui i es consolidi el camí iniciat en l’àmbit formatiu, la implantació del basc en l’àmbit professional serà més ferm. Amb tot, la revitalització lingüística requereix així mateix, prestigiar-ne l’ús apoderant-ne els parlants, cosa que exigeix una dinamització planificada per promoure canvis i generar nous hàbits lingüístics.

Paraules clau

treball social, exercici professional, formació universitària, llengua basca, investigació, trabajo social, ejercicio profesional, formación universitaria, lengua vasca, investigación, social work, professional practice, university training

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v1i1.1545

Publicades

2011-09-01

Número

Secció

Articles