Llengua
Català Español English

Experiència de la participació de les persones privades de llibertat en el procés de millora en competències ciutadanes

Jordi Enjuanes i Llop

Xavier Escribano Segura

La finalitat dels sistemes penals és fomentar processos de participació i educació ciutadana dins els Centres Penitenciaris, per retornar a la societat ciutadans com­promesos amb la comunitat i la millora de la cohesió social, evitant així la reiteració del fet delictiu i mi­llorant el procés d’inclusió social. En aquest sentit, la participació és un mitjà ideal per formar als ciutadans en valors democràtics i, per tant, un dels mitjans més potents per a fomentar la pau i la convivència social. El present article introdueix una nova manera d’en­tendre l’execució penal, on l’educació ciutadana i la conformació de ciutadans participatius, crítics i com­promesos amb la comunitat supera la clàssica finalitat retributiva. La implementació del Model de Partici­pació i Convivència a les presons catalanes, concre­tament al Centre Penitenciari Lledoners, on mostra beneficis significatius tant en la millora de la qualitat de vida, com en el procés de retorn a la comunitat. El procés de canvi identitari a través de l’acció i l’acompanyament educatiu, permet i facilita el procés de reinserció social.

En aquest article repassarem els beneficis dels espais de participació en el procés de canvi i reeducació i la millora de la qualitat de vida dels interns. Es farà a través de les veus dels professionals que hi conviuen, tant d’interior com de tractament, i que formen part del Centre Penitenciari.

Reinserció social, centres penitenciaris, participació, acció comunitària, ciutadania

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.