Xarxes d'atenció a la infància. una proposta d'assessorament psicopedagògic en el seu disseny i implementació

Autors/ores

  • Esther Secanilla Campo

Descàrregues

Resum

Hi ha un cert consens per posar en marxa iniciatives de treball de forma col·laborativa, cooperativa i comunitària, implicant agents que atenen la infància i l'adolescència en cada municipi des de serveis de diversa índole -educació, salut, serveis socials, seguretat ciutadana- per donar una resposta àgil a les necessitats de la població a partir d'una col·laboració interprofessional. En aquest article s'analitzen diferents perspectives del concepte de xarxa social i s'aporten elements per al disseny d'un model interdisciplinari de xarxa d'infància, a partir d'una proposta d'assessorament psicopedagògic comunitari basat en la col·laboració dels participants.

Paraules clau

Xarxes socials, xarxes d'atenció a la infància i les seves famílies, treball interdisciplinari, assessorament psicopedagògic

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v5i2.22158

Publicades

2016-06-01

Número

Secció

Articles