La participació de l'alumnat de secundària en pràctiques democràtiques i inclusives: un estudi de cas

Autors/ores

  • Laura Farré Riera

Descàrregues

Resum

La participació de l’alumnat en els processos d’ensenyament i aprenentatge és clau per avançar cap a un sistema més democràtic i inclusiu. El present article pretén descriure i analitzar alguns dels resultats obtinguts a partir de la investigació realitzada en un centre educatiu de secundària al voltant dels processos participatius de l’alumnat, i pretén donar resposta a quin tipus de participació es porta a terme en un institut que treballa per a què tot l’alumnat tingui un paper protagonista en els seus aprenentatges. Concretament, he analitzat tres pràctiques pedagògiques, basades en metodologies innovadores, que tenen en compte aspectes democràtics i inclusius per millorar les oportunitats d’aprenentatge. Aquestes experiències són les brigades de suport al professorat, l’aprenentatge servei i el treball cooperatiu. La present recerca es basa en una metodologia d’investigació
qualitativa, i m’he centrat en un estudi de cas únic. Pel que fa als resultats, s’evidencia que per tal d’afavorir la participació de tot l’alumnat a la vida del centre cal que les pràctiques educatives assegurin certs aspectes curriculars, organitzatius i metodològics que situïn a l’alumnat en el centre dels seus aprenentatges i que garanteixin processos democràtics i inclusius per a tots i totes.

Paraules clau

participació, democràcia, inclusió, veu de l’alumnat, comunitat

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v5i2.22160

Publicades

2016-06-01

Número

Secció

Articles