Llengua
Català Español English

Aproximació comprensiva de la persona gran amb pèrdua d’autonomia funcional des de la perspectiva de la resiliència

orcid logo 16px Anna Bonafont

L’estudi es fonamenta en el paradigma constructivista i del model de la resiliència per aproximar-se a la comprensió de l’experiència subjectiva de la pèrdua de funcionalitat i la necessitat d’ajuda, partint de la vivència del subjecte social: com la percep, la significa, l’afronta i es reajusta a ella per preservar una vida digna i amb sentit. Els resultats mostren que les persones que manifesten trets resilients s’ajusten a la pèrdua de funcionalitat de manera satisfactòria, reorientant o reorganitzant els seus projectes de vida. La creació de dispositius d’acompanyament i d’escolta comprensiva poden contribuir a desenvolupar els processos de resiliència.
Envelliment, dependència, resiliència, subjectivitat, enfocament biogràfic

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.