Llengua
Català Español English

Com avaluar la resiliència. Una revisió de les escales de mesura en espanyol

orcid logo 16px Julio Rodríguez Rodríguez

orcid logo 16px Aida Urrea Monclús

Cada vegada hi ha més personal investigador i professionals de la intervenció social amb interès per l’avaluació de la resiliència. Davant d'aquest interès, aquest estudi té com a objectiu revisar i analitzar les escales de mesura disponibles en espanyol i adreçades a avaluar la resiliència en persones adultes. Es va dur a terme una recerca sistemàtica en cinc bases de dades que van identificar 32 publicacions que analitzaven escales de resiliència. Els criteris de selecció van ser: escales que avaluen la resiliència en la població adulta, l'espanyol com a llengua d'administració de l'escala, i articles publicats entre el 2007 i el 2019. Es presenta, de manera comparativa, informació de les escales en relació amb el número d’ítems, mida i característiques de la mostra, validesa, fiabilitat i anàlisi factorial dels instruments.  Els resultats també mostren aspectes diferencials entre elles i limitacions en la seva aplicació. Les conclusions indiquen la conveniència d'utilitzar diferents instruments en funció del context o del grup de població, aportant orientacions al respecte. Destaca la necessitat de desenvolupar més eines de mesura de la resiliència que siguin sensibles a l’hora de copsar la multidimensionalitat del constructe, i ampliar la recerca amb estudis longitudinals.

resiliència; avaluació; mesura; escales; revisió sistemàtica

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.