Com avaluar la resiliència. Una revisió de les escales de mesura en espanyol

Autors/ores

Descàrregues

Resum

Cada vegada hi ha més personal investigador i professionals de la intervenció social amb interès per l’avaluació de la resiliència. Davant d'aquest interès, aquest estudi té com a objectiu revisar i analitzar les escales de mesura disponibles en espanyol i adreçades a avaluar la resiliència en persones adultes. Es va dur a terme una recerca sistemàtica en cinc bases de dades que van identificar 32 publicacions que analitzaven escales de resiliència. Els criteris de selecció van ser: escales que avaluen la resiliència en la població adulta, l'espanyol com a llengua d'administració de l'escala, i articles publicats entre el 2007 i el 2019. Es presenta, de manera comparativa, informació de les escales en relació amb el número d’ítems, mida i característiques de la mostra, validesa, fiabilitat i anàlisi factorial dels instruments.  Els resultats també mostren aspectes diferencials entre elles i limitacions en la seva aplicació. Les conclusions indiquen la conveniència d'utilitzar diferents instruments en funció del context o del grup de població, aportant orientacions al respecte. Destaca la necessitat de desenvolupar més eines de mesura de la resiliència que siguin sensibles a l’hora de copsar la multidimensionalitat del constructe, i ampliar la recerca amb estudis longitudinals.

Paraules clau

resiliència, avaluació, mesura, escales, revisió sistemàtica

Biografies de l'autor/a

Julio Rodríguez Rodríguez, Universitat de Barcelona

Doctor en Educació i Societat (UB). Llicenciat en Psicologia (UB). Diplomat en Educació Social (URL). Màster en Treball Clínic i Salut Mental (UB). Màster en Intervencions Socials i Educatives (UB). Professor associat a la Universitat de Barcelona, en els graus de Pedagogía i Educació Social, i professor col·laborador en la UOC en el grau d'Educació Social.

Professional de l'àmbit d'atenció a la infància i adolescència en medi residencial, dintre del sistema de protecció.

Membre investigador del grup GRISIJ (UB), amb interessos en les temàtiques de protecció a la infància, la resiliència, l'aferrament, la salut mental i les persones LGTBIQ+

Aida Urrea Monclús, Universitat Autònoma de Barcelona

Professora ajudant doctora (lectora Serra Húnter), en el Departament de Teoria de l'Educació i Pedagogia Social, de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Doctora en Educació, Societat i Qualitat de Vida per la Universitat de Lleida. Membre del grup de recerca consolidad GRISIJ (UB) i col·laboradora del grup de recerca consolidad IARS (UAB). Els seus temes d'investigació tenen a veure amb el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, la parentalitat positiva i els drets de la infància.

 

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v10i1.22495

Publicades

2022-02-14

Número

Secció

Articles