PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD RESPECTO A LOS DESAFÍOS EN EL AULA UNIVERSITARIA

Autors/ores

Descàrregues

Resum

La participació de les persones amb discapacitat a la universitat representa un gran desafiament que implica potenciar canvis per promoure la inclusió. Per això, l'objectiu d'aquesta investigació va ser conèixer les perspectives dels estudiants universitaris amb discapacitat sobre les barreres d'aprenentatge i els desafiaments que generen en desenvolupament d'una participació inclusiva educativa a la carrera d'Educació Bàsica de la Universitat Nacional d'Educació. L'enfocament metodològic utilitzat va ser qualitatiu, les percepcions captades es van analitzar per temàtiques relacionades amb els desafiaments que experimenten els estudiants amb discapacitat a la universitat, posteriorment aquesta anàlisi es va recolzar en l'estadística descriptiva. Els resultats i les conclusions han permès explorar l'experiència dels estudiants amb discapacitat en el context formatiu universitari, marcada per desafiaments significatius com ara dificultats d'accés a recursos educatius adaptats, obstacles en la interacció a l'aula, barreres socials i emocionals generades per la incomoditat en la interacció amb companys i professors a causa de la manca de comprensió de les discapacitats, aspectes que afecten l'exercici acadèmic i emocional dels estudiants amb discapacitat. Així mateix, es va identificar com a autopercepció negativa incideix en el desenvolupament emocional harmònic de l'estudiant amb discapacitat. Concloent que la ruta cap a la corresponsabilitat i formació dels actors educatius ha d'afavorir la inclusió dels estudiants amb discapacitat a la universitat.

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v13i1.22995

Publicades

2024-06-06