Experiència per a la millora i seguiment de les competències professionals d'atenció directa de persones amb discapacitats intel·lectuals

Autors/ores

Descàrregues

Resum

Entre els mesos de maig i novembre de 2011 el Centre Ocupacional Can Serra (en endavant Can Serra) dependent del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (en endavant PMSAPM) ha dut a terme una experiència de millora de les competències professionals del personal adscrit al centre amb atribucions directes sobre l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest procés ha comptat amb el suport institucional i la participació de tots els professionals de l’equip, a més d’un coach i consultor extern. El projecte parteix dels plantejaments teòrics publicats en el document titulat “Perfil professional del personal cuidador de serveis d’acolliment residencial i serveis de centres de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat” editat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya l’any 2010. El desenvolupament del projecte ha combinat sessions de coaching grupal amb entrevistes individuals amb cada un dels membres de l’equip per tal d ’elaborar plans de desenvolupament individualitzats que puguin ser avaluats de forma periòdica.

Paraules clau

discapacitat intel·lectual, serveis socials, competències professionals, coaching d’equip, consultoria.

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v4i1.22170

Publicades

2015-01-01

Número

Secció

Articles